Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger en sterk og lokal avis | Ivar Gunnar Lia

Artikkelen er over 1 år gammel

Ivar Gunnar Lia mener at Ringerikes Blad har blitt svekket som avisprodukt, av flere grunner. Les innlegget her.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerikes Blad har alltid vært min avis. I den senere tid har jeg observert at det lokale stoffet blir stadig mer «tynnet ut». Nyheter som jeg personlig vi kalle intetsigende og uaktuelle for oss ringerikinger opptar stadig mer plass.

Stoffet kommer stort sett fra andre aviser i samme konsern. For meg er dette rent fyllstoff som svekker lokalproduktet.

Gjentatte ganger har jeg tatt meg selv i å klikke interessert på en sak, for så å bli skuffet fordi saken handler om noe langt vekk, ja selv nyheter fra nabokommuner har begrenset interesse.

Papiravisen svekket

I tillegg ser jeg en utvikling der nyhetsstoff som legges ut på nett ofte kommer flere dager senere i papiravisen. Papiravisen svekkes bevisst.

Et tredje aspekt er at avisens deadline for papirutgaven nå er blitt så dårlig at man ikke får med seg det som skjer i distriktet på kveldstid. Det er også en klar svekkelse. Et aktuelt spørsmål kan derfor igjen være om papirutgaven snart forsvinner? Jeg vil rope et varsko.

I mine øyne er det to ting som gir lokalavisen en framtid. Det ene er absolutt rendyrket lokal profil, med sterkt fokus på alt som skjer, det andre er prioritering av nyheter. Om det i framtiden skal presenteres i papir eller digitalt er neppe avgjørende. Vi vet vel hvilken vei det går.

Slipper unna

Den senere tids hendelser rundt Hønefoss skole har også avdekket en svakhet i lokalavisen. Man har ikke journalister som er «tunge» nok til å dekke denne typen hendelser fullt ut.

Både politikere og administrasjonen slipper altfor billig unna. Mangelen på «gravejournalistikk» er noen ganger påfallende, selv om jeg vet at tidsklemma er en årsak.

Også i saken vedrørende ny bane og vei er dette påfallende. Planleggerne og beslutningstakerne må føle at Ringerikes Blad følger dem tett. For nye beboere i distriktet er en sterk lokalavis også av stor betydning.

Er det grunn til å spørre seg om en litt tam avis kan være årsaken til at politikere/administrasjon tar forholdsvis lett på sterke protester fra et bredt publikum? En sterk og pågående avis har selvsagt en viktig rolle for lokaldemokratiet. Den skal være en garantist for at alle behandles fair – og at ingen lider urett.

Nærhet til leserne

Så ser jeg at redaktøren er opptatt av nærhet til leserne i form av navnebruk, etternavn eller fornavn. Muligens har det en betydning for noen, men jeg tror avisens innhold, gjennom de viktige sakene som presenteres og følges opp er langt viktige.

I mange tilfeller er bruk av fornavn direkte feil, som når ordføreren «trekker en sak», da er det ikke en person som gjør det, men altså den tillitsvalgte ordføreren.

Det har vært lite fokus på utvanningen av lokalavisen og avisens manglende pågåenhet i «hete» saker. Jeg vil utfordre både avisens ledelse og leserne til å komme med sine meninger.

LES SVARET FRA REDAKTØREN HER:

Les også

Lokalavisen er til for leserne og lokalsamfunnet | Sissel Skjervum Bjerkehagen

Gledesspreder og vaktbikkje

For meg er det som sagt ikke bare en positiv utvikling for tiden, og jeg tror ikke dette er positivt for avisens framtid.

Vi vil alle at avisen skal ha ha en god og lang framtid som lokalsamfunnets gledesspreder, men også som gneldrende vaktbikkje når det er nødvendig.

Ha en god jul – med RB!

Kommentarer til denne saken