Noe må gjøres NÅ, før det er for sent! Vi har 10 år på halvere Norges utslipp hvis vi skal holde verden under 1,5 graders oppvarming, og holde parisavtalen. Da kan vi ikke la noen av de grå partiene styre våre kommuner og fylker, grå partier som i alle år har snudd ryggen til dem som sier at vi må gjøre noe for å kutte utslippene eller har lovet masse utslippskutt, men ikke holdt disse løftene.

Faktumet er at Norge er et av de eneste landene i Europa som har høyere utslipp enn vi hadde i 1990. Utslippene økte i 2018. Vi har politikere som fortsatt tror vi kan fortsette sånn vi gjør nå, og bare kjøre på med mer, og mer klimagassutslipp.

Vi må faktisk gjøre noe nå! Det er allerede folk som dør av klimaendringene. Det er allerede mange som er på flukt, på grunn av klimaendringer som VI bidrar til.

Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som virkelig har politikk som kutter nok utslipp og som holder løftene sine. SV for eksempel har hatt sjansen til å styre, men har ikke kuttet nok! Venstre sitter i regjering, og hva er det som skjer? Utslippene går opp!
 
De andre partiene har hatt sjanse til å styre, men har ikke kuttet utslipp. De Grønne kommer til å sette klima og miljø aller først hvis de får styre, og faktisk kutte utslipp. Se til Oslo for eksempel, der sitter De Grønne i posisjon, og utslippene går ned.

Hvis De Grønne kommer i førersete, så skal det bli utslippskutt! Det skal bli mer og bedre gang og sykkelvei. Det skal bli bedre luftkvalitet i Hønefoss, og mindre trafikk. Vi vil få alle kommunale biler over på el, og jobbe for at byggeplasser starter å bruke elektriske maskiner i driften.

Få solceller på alle offentlige tak og mer bruk av jordvarme til oppvarming. De Grønne vil også få utvidet områdene for fjernvarme i Hønefoss. Dette er gode og viktige tiltak for å få ned klimagassutslippene i Hønefoss.

De andre har hatt sjansen til å styre, men ikke kuttet utslipp! De Grønne kommer til å kutte utslipp, de må bare få sjansen til å gjøre det.

9. september vil jeg at du skal tenke. Skal du stemme på de gamle grå partiene, som bare diskuterer om små ganske ubetydelige saker, som kommer til å påvirke deg i veldig liten grad? Eller skal du stemme på et parti som vil løse vår tids viktigste sak, nemlig klimaendringene?

Stem grønt!