I dagens ringblad.no kan vi lese at Svein Oppegaard er sjokkert over at politikerne i Hole har snudd i saken om utbygging av Steinsåsen Vest.

Undertegnede har opplevd litt for mye til å bli sjokkert over politikere som snur. Men jeg ble iallfall forundret da kommunestyret i våres besluttet at det ikke skulle gis dispensasjon om utbygging, til tross for at grunneier og utbygger hadde fått tillatelse til å starte regulering av området.

Politikerne hadde opprinnelig gitt tydelige signaler om at de var positive til tiltaket. Det første forslaget ble imidlertid for stort, men til tross for at tiltaket ble redusert for å etterkomme signalene som ble gitt, vedtok kommunestyret allikevel at utbyggingen ikke kunne iverksettes.

Tilsynelatende var det et privat initiativ fra noen oppsittere (23 høringsinnsigelser mot utbyggingen) som var nok til å snu både administrasjon og politikere da. Det er vel det som kalles demokrati.

I avisartikkelen kan vi også lese følgende uttalelse fra kommunestyrerepresentanten Per Chr Gomnæs; «Ingen vil ha nye naboer, og alle vil ha det som før. Alle vil ha en sunn vekst i Hole, men ingen vil ha det i sitt nabolag, konstaterer Gomnæs».
Hvor i videste verden har du fått dette fra, Gomnæs?

Tvert imot har jeg snakket med mange i Steinsåsen som er for en utvikling og gjerne ser at vi får nye naboer. Det er derfor en betydelig støtte til utbyggeren og hans prosjekt blant beboere i Steinsåsen.

Hole kommune trenger tomter og tiltak i områder nær Vik og vi tar det gjerne i vårt nabolag.

Noe av motstanden går på at området ofte blir brukt til rekreasjon. Jo da, det hender rett som det er at det går an å treffe på en og annen på åsryggen på vei til eller fra vanntårnet, men mye og ofte er vel å ta i.

For Hole vil derfor gevinsten med utvikling være betydelig større enn tapet av en for lite brukt sti. Såpass tiltro til våre folkevalgte må vi ha at de kan komme opp med tilrettelegging av egnede turstier og friområder som erstatning for dem som blir borte.

Det er vel også et tankekors at flere av dem som er imot utvikling av området, var de som sto fremst i hylekoret i fjor sommer om hvor ille det var at unger brukte området til sykkelaktiviteter og lek.

Hva er det som gjør at vi som bor her har fått en eksklusiv rett til å beholde dette for oss sjøl?

Det er fort å glemme at hele området her i sin tid kommer fra Stein Gård og det blir litt paradoksalt at de som har vært så heldige å få gleden av å bo her nå vil hindre at flere får ta del i dette.

Hole kommune trenger utvikling og Hole kommune trenger boliger. Ikke minst for å sikre at bygdas ungdommer kan komme seg inn i boligmarkedet og forbli i den flotte bygda vår.