Gå til sidens hovedinnhold

Vi ønsker oss forenkling av regelverk og et hurtig byråkrati

Artikkelen er over 2 år gammel

– Det er unødvendig vanskelig for de små bedriftene å drive, sier Hønefoss-mannen Haakon Tronrud, styreleder i NHO Viken Oslo.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

99 prosent av bedriftene her i landet er små eller mellomstore. Disse bedriftene har håp om en enklere hverdag når regjeringen legger fram sin strategi for små og mellomstore bedrifter.

Samfunnet er helt avhengig av verdiskapingen og skatteinntektene til de små og mellomstore bedriftene. Da er det urimelig å delvis stenge ute mindre bedrifter fra offentlige oppdrag som utgjør hele 550 milliarder kroner årlig.

NHO mener at anbud på over 100 000 kroner må kunngjøres offentlig. Minimumsgrensen i dag er på 1,3 millioner kroner. Dette har stor betydning å få lov til å konkurrere.

Samtidig foreslår NHO en raskere innføring av nye digitale verktøy i kommunene slik at saksbehandlingstiden på byggesaker kan kuttes til vesentlig. Dette er bare to av flere forslag som NHO har spilt inn til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen før Regjeringen nå legger fram sin strategi for små- og mellomstore bedrifter.

Unødvendig vanskelig

De mindre bedriftene gir liv til bygd og by gjennom arbeidsplasser, oppdrag og skatteinntekter til det offentlige. Likevel er det unødvendig vanskelig å drive en slik bedrift. Derfor er det lovende at Næringsdepartementet skal lansere en ny SMB-strategi sommeren 2019.

Vi er glade for at Regjeringen også i den nye regjeringsplattformen har formulert et tydelig forenklingsmål. I mindre bedrifter kan ikke en leder delegere de administrative oppgavene. De har færre folk, og de samme personene må fylle flere roller samtidig. Derfor ber vi regjeringen gjøre hverdagen enklere slik at bedriftene kan vie all sin tid til det de skal: Å drive bedrift og å skape verdier og arbeidsplasser.

Offentlige anbud

NHO foreslår å bruke en felles kunngjøringsbase slik at alle bedrifter som ønsker å delta i offentlige anbudskonkurranser kan konkurrere. Vi vil innføre en enkel kunngjøringsplikt på oppdrag på over 100 000 kroner, mens grensen i dag følger terskelverdien på 1,3 millioner kroner. Dette vil være en stor forbedring som kan gi mindre bedrifter flere offentlige oppdrag. I Storbritannia har myndighetene innført et mål om at opptil 33 prosent av offentlige kontrakter skal gå til små- og mellomstore bedrifter.

I dag må bedriftene ofte vente i måneder på at kommunene skal behandle byggesøknader. I stedet må kommunene utnytte at det den nye digitale motorveien kalt «Fellestjenester Bygg». Denne gjør det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunen. Når søknaden er riktig utfylt, vil behandlingen bare ta noen få timer eller dager. En forutsigbar, enhetlig og lik byggesaksbehandling i alle kommuner, vil ha stor samfunnsmessig gevinst.

Fornye, forenkle eller forkaste

Det er viktig for de mindre bedriftene at regjeringen foretar en systematisk gjennomgang av regelverk som påfører særlig bedriftene kostnader. Hensikten må være å fornye, forenkle eller forkaste lover og regler. Bedriftene ønsker seg én kanal der de enkelt kan melde fra til det offentlige om regler som bør forenkles. Når byråkratiet somler, må det få konsekvenser: Innfør frister som må holdes, alternativet må straffe seg. Forenkle tilsynene og styrke Akrimsentrene.

De mindre bedriftene er avhengig av riktig kompetanse. Skolene er næringslivets viktigste leverandør. Lytt til yrkesopplæringsnemndene når utdanningstilbudet utformes. Tilbudet må være i samsvar med næringslivets behov. Derfor trenger vi et teknologiløft i hele utdanningsløpet. Etter- og videreutdanning må kunne kombineres med heltidsjobb.

LES OGSÅ:

Les også

Fagopplæring må øverst på agendaen i Viken | Jan Petter Gundersen og Nina Solli

Kommentarer til denne saken