Rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten fra 2,5 promille til 3,5 promille blir dermed sendt ut på offentlig høring. Det er anslått at det vil koste innbyggerne på Jevnaker 3,1 millioner kroner. På den annen side vil det også gi kommunen tilsvarende i økte inntekter.

Den 12. desember skal kommunestyret vedta budsjettet for 2020. Hvis politikerne vil er det fortsatt mulig å ikke øke eiendomsskatten.

Vibecke Olsen, Høyres representant i formannskapet, poengterer at partiet er imot eiendomsskatt, men at den først kan fjernes når det er fornuftig. Den økonomiske situasjonen i Jevnaker tilsvarer ikke det.

– Vi leter etter muligheter for å slippe økningen, men har foreløpig ingen løsning på det, sier hun.

Ingen garantier

Harald Antonsen (Sp) understreker at de også ser på muligheter til å slippe økningen i eiendomsskatt, men at det er lite rom for å flytte på penger.

– Dette budsjettet har de dårligste rammer for Jevnaker kommune på 15 år. Økningen i frie inntekter er lavere enn lønnsveksten, dermed får vi reelt sett mindre penger å bruke. Vi ønsker ikke å lempe regningen over på innbyggerne, men jeg kan ikke utelukke at vi må gå for denne økningen, sier Kjetil Bredesen (Ap).

Heller ikke Bård Brørby (SV) kan gi noen garanti.

– Hvis vi ikke tar inn disse pengene fra eiendomsskatten må vi kutte i tjenestene til innbyggerne. Da er vi nødt til å bruke tid på å se på om det kan gjøres på en måte der det ikke går så mye utover innbyggerne, sier han.

Kutter ikke snøbrøyting

Men det er ett kutt som ikke blir noe av.

I sitt opprinnelige forslag foreslo konstituert rådmann Cecilie Øyen at det først skulle brøytes når det var kommet ti centimeter snø på kommunale veier. I dag er grensen sju centimeter. Hun mente endringen ville være forsvarlig, blant annet fordi Jevnaker kommune har hatt ti centimeter som grense for snøbrøyting før.

LES OGSÅ: Høyere eiendomsskatt og redusert snøbrøyting: Det foreslår rådmann Cecilie for neste år

Nå viser det seg at Jevnaker kommune på grunn av inngåtte avtaler ikke kan endre på det allerede for 2020. Dermed blir snøbrøytinga som før.

Trangere for eldre

I budsjettforslaget ligger det inne en innsparing på 3,45 millioner kroner innen oppvekst og kultur (blant annet barnehager og skoler) og knapt 400.000 kroner innenfor sentraladministrasjonen. Innsparingen er på 1,5 millioner kroner innen helse og omsorg.

Her varsler Øyen at det vil bli et trangere nåløye for at eldre kan få tjenesten praktisk bistand. Innenfor praktisk bistand ligger hjemmetjenester som ikke er medisinske. Innsparingene ellers vil i mange tilfeller bli gjennomført ved at vakante stillinger ikke blir besatt.

Dette skal Jevnaker kommune bruke penger på i 2020:

Folkevalgte og revisjon: 4,76 millioner kroner

Sentral administrasjon: 39,78 millioner kroner

Oppvekst: 153,68 millioner kroner

Helse og omsorg: 139,24 millioner kroner

Plan og samfunn: 45,42 millioner kroner

Sum totalt til drift: 370,92 millioner kroner

Det er budsjettert med et overskudd på 2,1 millioner kroner for 2020.