Gå til sidens hovedinnhold

– Vi må tåle naturen – krigen mot grågåsa kan ikke fortsette | Jenny Rolness

Artikkelen er over 1 år gammel

– Nå må også grågåsa få en anstendig behandling, skriver Jenny Rolness i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De kommer i plogformasjon om våren – flokker med grågjess som vender tilbake til hekkeplassene.

Det er et naturens under hver gang, men samtidig en vemodig påminnelse om hva som venter dem. For mange steder møtes de med geværild.

LES OGSÅ: Gjessene lever litt tryggere – og har flyttet på seg

Selv om det er er før vekstsesongen og midt i gyllinga, får mange bønder skadefellingstillatelse på grågjess så snart de ankommer hekkeplassene.

Dette til tross for at undersøkelser viser at jaging og skremmeskudd kan ha like stor/liten effekt som skadefelling.

Ukritisk

Laser derimot, gir bedre resultat. Uten hensyn til dette gir mange kommuner skadefellingstillatelser ukritisk og uten å følge lovverket.

Annet lovverk gjelder i forhold til skadefelling. Naturmangfoldloven setter forbud mot å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi.

Les også

Grågås på familietur i byen

Dyrevelferdsloven erkjenner dyrs egenverdi og krever at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand. Skyting av foreldredyr fra unger vil være i strid med denne bestemmelsen.

Ny viltforskrift setter vilkår om at skadefelling skal være egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen, og forebyggende tiltak må være forsøkt. Det betyr ifølge Miljødirektoratet at langsiktige fellingstillatelser og felling av trekkende gjess ikke er tillatt, da det stadig vil komme til nye gjess.

Utenkelig overfor andre

Grågåsa utsettes for en behandling som ville være utenkelig overfor andre arter. Man skyter ikke maken til fugler som er i gang med hekking, man tar ikke livet av foreldrefugler så ungene sulter i hjel, man dreper ikke tusenvis av trekkfugler om våren.

Men man gjør dette mot grågåsa hvert år. Det forsvares med at grågåsa i motsetning til de fleste andre sjøfuglarter ikke er i tilbakegang.

Det kan fort endre seg. Intensivert jakt, tidlig jaktstart som driver grågåsa på et for tidlig trekk, før ungene er klare for trekket og før de voksne fuglene er i kondisjon etter mytingen, og skadefelling som har preg av vårjakt, setter grågåsa under sterkt press.

Nedbygging av natur og utbygging av hus- og hyttetomter langs kysten fører til tap av leveområder for sjøfuglene. Det er viktigere enn noensinne å sette av friområder og vise toleranse for dyrelivet.

Krigen mot grågåsa kan ikke fortsette. Grågåsa behandles slik måkene ble behandlet for noen tiår siden. I dag er 7 av 10 måkearter rødlistet, samtlige er totalfredet og det er forbudt å ta livet av måker eller røre deres egg og unger.

Nå må også grågåsa få en anstendig behandling. Nedskytingen av hekkende gjess i kamuflasje av skadefelling må stoppes.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.