Engasjementet er stort og sterkt her på Ringerike for å få Staten til å bygge Ringeriksbanen og ny E16 fram til Hønefoss.

Vi i Ringerike og Hole Kristelig Folkeparti tror at den nye samferdselsministeren fra KrF vil jobbe hardt for å få realisert disse prosjektene.

LES OGSÅ: Første dag i ny jobb for Hareide: Dette svarte han på spørsmålet om kakespising på Sundøya

Også vi skal jobbe for det. Men vi må være klar over at det er mange store og viktige samferdselsprosjekter som konkurrerer om å bli finansiert.

Ikke nok å rope høyt

Derfor er det ikke nok å rope høyt om at disse prosjektene må gjennomføres.

Vi må også gjøre vårt i Hole og Ringerike kommuner for at denne utbyggingen skal komme godt til nytte, og at den dermed blir prioritert raskt.

Les også

Denne kakebiten har vi ikke glemt, Knut Arild Hareide! | Sissel Skjervum Bjerkehagen

Det gjør vi blant annet ved å legge forholdene til rette for næringsliv og boligbygging i tilknytning til disse prosjektene.

Lønnsomme prosjekter

Skal det skje, så må utbyggerne få anledning til å realisere lønnsomme prosjekter. Uten lønnsomhet blir det ingen prosjekter. Dette må de lokale politikerne ta inn over seg.

Vi vil stå på for å få realisert dette. Vi legger til grunn at det blir en togstasjon på Sundvollen og mener det er avgjørende med veikryss også ved Helgelandsmoen.