Gå til sidens hovedinnhold

Vi må hjelpe mennesker ut av rus | Knut Stubben (KrF)

– Måten vi snakker om ruspolitikk på, betyr noe for hvordan unge forholder seg til rus, sier Knut Stubben (KrF). 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vår viktigste oppgave når det kommer til narkotikapolitikk er å forhindre at menneskers liv blir ødelagt av rus.

KrF mener det er viktig med en solidarisk ruspolitikk som har omsorg for dem som sliter med alvorlige rusproblemer.

Forebyggende

En ruspolitikk må også først og fremst være forebyggende gjennom trygge rammer som i størst mulig grad forhindrer at ungdom starter med narkotika. Vi må hjelpe mennesker ut av rus, ikke inn i den.

Det er allment kjent at tilgjengelighet skaper forbruk. De unge bør særlig skånes for de ulike veiene inn i narkotika.

Heldigvis er fortsatt narkotikabruken blant ungdom i Norge blant de laveste i Europa. Det må vi ta vare på. Og det må vi gjøre gjennom aktiv forebygging og fortsatt utilgjengelighet.

Mange tror cannabis er lovlig

Flere unge enn tidligere tror at cannabis er eller skal bli lovlig. Dette viser en undersøkelse Sentio foretok i 2019.

Når politikerne diskuterer begreper som avkriminalisering og ungdomspolitikere fronter kampanjer for legalisering, skapes det et farlig inntrykk blant barn og unge som vokser opp i dag om at narkotika skal bli lovlig.

Dette viser hvor viktig den forebyggende jobben vi gjør hver dag er. Og det viser at måten vi snakker om ruspolitikk på betyr noe for hvordan unge forholder seg til rus.

Når unge har et inntrykk av at det nærmest er en lovlig vare, så kan det være med på å øke bruken blant unge.

Mennesker som er avhengige av rus, må få hjelp. Det er dessverre knyttet en del stigma til det å være rusavhengig i dag.

Må tilbys hjelp

Vi må jobbe for et samfunn hvor mennesker opplever å bli sett i den situasjonen de er i og blir tilbudt hjelp ut ifra den.

Det kan handle om inkludering i arbeidslivet, hjelp til rusavvenning eller bare det mest grunnleggende og viktigste – et fellesskap som er der når en trenger hjelp.

KrF mener vi som samfunn har et stort ansvar for å gi hjelp og behandling til de som er avhengige av rusmidler.

Vi må aldri gi opp troen på at mennesker kan komme ut av avhengigheten og bli rusfrie.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.