Gå til sidens hovedinnhold

Vi må beholde blått | Nina Pauline Sjølie Lauritzsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Valg 2019: Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hole er en kommune som har gjort det godt økonomisk. Kommunen hasteinnførte dessverre eiendomsskatten, som følge av en «uventet» reduksjon av skatteinntekter fra Olav Thon. Til tross for dette har kommunen hatt årlige overskudd godt over inntektene fra eiendomsskatten. Med rekordbevilgninger fra regjeringen har Kommune-Norge aldri gått bedre.

Nå som kommunen har tilvennet seg en virkelighet hvor man ikke lenger kan ligge på latsiden ser vi en effektivisering av kommunen og en langt bedre økonomistyring enn tidligere. Dette helt uten eiendomsskatt.

Fremdeles er det et stort forbedringspotensial i kommunens drift, og det vil være synd om kommunen igjen velger å lene seg tilbake og forsyne seg av innbyggernes allerede hardt beskattede lønn.

Det er klart det er enkelt for kommunen å øke budsjettet helt marginalt for å møte et eller annet politisk kompromiss, men det svir desto hardere for kommunens innbyggere. Ved et politisk skifte vil venstresiden være snare med å gjeninnføre en mer aggressiv eiendomsskatt.

Grønn trend

Vi ser at de grønne partiene styrker seg, merkverdig nok også i distriktskommuner som Hole. Det er trendy, det er politisk korrekt i vennekretser og vi blir alle fortalt på nyhetene hva vi skal mene. Spesielt de unge er satt i bås.

De er ikke selvstendige individer som skal tenke selv og velge fritt blant et mangfold av partier og saker. I henhold til gammelmedia er de grønne og de er sinte på de eldre generasjonene. Vi får høre på NRK at det er hets av de unge å kritisere umiddelbar nedlegging av olje- og gassektoren, noe som for øvrig ville være hinsides (hva lærer de på skolen?).

Sannheten er at de unge er selvstendige individer, som bør få mulighet til å tenke selv uten frykt for å havne utenfor vennegjengen. Man kan være opptatt av klima uten å være sosialist, og det håper jeg de unge forstår. Det politiske landskapet er gjerne sånn at de unge stemmer rødgrønt før de med årene og stadig mer livserfaring beveger seg over i blått.

Regjeringen har lagt til rette for en storsatsing på teknologiutvikling som er det viktigste klimatiltaket Norge kan bidra med. En voldsom satsing på samferdsel sørger for mindre kø, bedre framkommelighet og langt bedre kollektivløsninger.

Det er takket være inntektene fra norsk olje og gassproduksjon og vår velstand, som for øvrig bidrar med ren og miljøvennlig energi, at vi kan satse på framtidig klimavennlig teknologi. De grønne ønsker over natten å legge ned både oljenæringen, skipsnæringen og oppdrettsnæringen, våre viktigste inntektskilder. De ønsker å gjøre øvrig næringsliv mer ulønnsomt gjennom en voldsom økning i skattetrykket. Det vil gjøre det vanskelig fortsatt å ligge fremst i teknologiutviklingen.

De grønne partiene henger seg mest opp i Norges bilister som utgjør en ubetydelig klimarisiko. Globalt står vi overfor store klimaproblemer, med land som Kina og India der havet benyttes som søppeldynge og hvor avgasser fra fabrikkene forpester luften. Det bør fokuseres på bevaring av regnskog og plast i havet. Olje og gass framfor kull. Ny teknologi må være redningen, ikke symbolpolitikk og CO₂-hysteri.

At man benytter ordet miljø i partinavnet gjør en ikke til et miljøparti, og jeg mener begrepet vannmelon på enkelte partier er treffende. Grønn fasade, med et blodrødt indre. Kloden skal reddes ved å øke skattetrykket til en allerede strekt beskattet befolkning, hvem tror egentlig på det?

Økonomisk politikk må tilbake i fokus

Venstresiden har i sine resonnementer lagt fra seg makropolitikken. Kjernen i mange politiske spørsmål. Hva er de økonomiske ringvirkningene ved å endre politikken? Hva skjer med arbeidsplasser, med næringslivet, med privatøkonomien? Det mest vesentlige for oss alle. Det er skummelt når ideologi og symbolpolitikk ligger til grunn for politiske avgjørelser, uten tanke over ringvirkningene.

Selv Arbeiderpartiet har nå gått bort ifra det velfungerende kapitalistiske prinsippet, om at verdier må skapes før de kan fordeles. Et viktig prinsipp, tidligere også i sosialdemokratiet. Næringsliv og arbeid er drivkraften i vårt samfunn. Det skaper verdier, skatteinntekter og velferd til hele samfunnet.

Hva skjer når man øker skattetrykket til innbyggere og næringsliv? Forbrukerne får mindre å handle for, det kjøpes mindre tjenester av fagfolk, bedriftenes investeringsevne og betalingsevne svekkes. Forbruksgjelden øker. Motsatt ser vi at vekstfremmende skatteletter for innbyggere og næringsliv har ført til økte skatteinntekter til stat og kommune, fordi det skaper gode ringvirkninger i samfunnet i form av varehandel, investeringsvilje i næringsliv og vekst i markedene.

I dårlige tider stimulerer staten økonomien med virkemidler som lavere skattetrykk – ikke motsatt, det er grunnleggende økonomisk kunnskap. Den viktigste velferden er den fritt disponible inntekten til landets befolkning. Den bør benyttes til kjøp av varer/tjenester, til nedbetaling av gjeld og til investeringer, framfor å stå på en bufferkonto hos stat og kommune eller benyttes til sløseri.

Trenger et sterkt Frp

Mange er i dag opptatt av symbolpolitikken til venstresiden. Det er kanskje en misnøye med at noen har mer, og at noen skaper. Det er en tro på at økte avgifter vil redde kloden, framfor ny teknologi. Det er en tro på at struping av næringsliv og folks disponible inntekt gir mer til velferd. Samfunnet trenger en påminnelse om hvor et godt samfunn Norge er, hvor hardt det er jobbet i generasjoner for å oppnå velferd, teknologi og ikke minst et fritt samfunn.

Frp er drivkraften bak de liberale verdiene, og ser i dag ut til å være det eneste partiet som ønsker å bygge videre på det fantastiske samfunnet som er bygget opp gjennom generasjoner, mye takket være markedskrefter og liberalisme.

Folk må ikke glemme hvor stor betydning lokale valg har. Nå tar de blå støyten på meningsmålingene for politikk som er ført i rødgrønne kommuner landet rundt. Men vi får ikke blå politikk uten ett blått kommune Norge, og med et sterkt Fremskrittsparti i posisjon.

Kommentarer til denne saken