Gå til sidens hovedinnhold

Vi må aldri glemme 22. juli – vi har gått oss bort | Anita H. Gomnæs

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

  • Vi må aldri glemme den ufattelige tragedien som rammet ungdommene på Utøya – en liten øy i vår kommune.
  • Vi må aldri glemme den innsatsen og den risikoen våre innbyggere tok den samme dagen.
  • Vi må aldri glemme hva ekstremisme fører til.
  • Vi må aldri glemme at vi har ansvaret for en bærekraftig beredskap.

Som lokalpolitiker i Hole har jeg først og fremst ansvaret for våre innbyggere. Den ombudsrollen veier tungt og jeg er valgt og det forventes at jeg tar denne rollen på alvor.

Saken om minnestedet har vært en lang, krevende og svært utfordrende for de berørte. Meningene har vært mange og sterke, følelsen av å ikke bli hørt har vært framtredende. Jeg mener vi «har gått oss bort»

Innbyggerne må ivaretas

Jeg har et ansvar om å ta en aktiv rolle i saken og bidra til å finne en løsning alle kan leve med. Spesielt skal jeg sørge for at våre innbyggere blir ivaretatt.

Vi har tre flotte minnesteder etter 22. juli. Ett på Utøya og to i Oslo. Hva trenger vi i tillegg?

Ett alternativ er å lage et stort, synlig og dominant minnested, skulle det bli en realitet har jeg tidligere vært tilhenger av Utsikten.


Etter hvert som jeg har satt meg bedre inn i saken, har jeg og Hole Sp et alternativt forslag som jeg håper kan være samlende.

Sp stemte imot

Hole Sp stemte imot foreslåtte reguleringsplan i plan og miljø-møtet og ønsker at eksisterende reguleringsplan opprettholdes.

Dagens reguleringsplan ivaretar AUF sitt behov for brygge og parkeringsplasser for besøkende til Utøya. Den gir også rom for et flott rekreasjonsområde.


Det er plass til en enkel og verdig minnetavle, godt beskrevet av familien Lien i den fine reportasjen i Ringerikes Blad forrige uke.

Velger vi denne løsningen vil det heller ikke være behov for store inngripen i strandsonen, og miljøutfordringene vil være minimale.

Les også

Minnesmerket – en sak for Sivilombudsmannen? | Hans Høyer


En gruppe som har kommet i skyggen i denne saken, er de 586 ungdommene som var på leir på Utøya denne dagen. De som overlevde er alle skadet på en eller annen måte.

Stemoderlig behandlet

Etter mitt syn er de «stemoderlig» behandlet i ettertid. De er prisgitt et allerede presset NAV-system, mange er helt eller delvis ute av arbeidslivet, sliter med senskader og har det vanskelig på boligmarkedet.

Hole Sps forslag er derfor, i tillegg til å opprettholde eksisterende reguleringsplan, å be myndighetene sette av pengene som er tenkt brukt til det foreslåtte minnestedet, på et fond til AUF.

Les også

Fortrengt hat fører til ekstremisme | Anette Morén


Mandatet til dette fondet er å bruke pengene til å øke livskvaliteten for de ungdommen som ble rammet på Utøya 22. juli.

Dette forslaget mener vi er et sterkt signal til våre myndigheter om å ivareta AUF ungdommene og våre innbyggere som satte sitt liv i fare denne dagen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.