Gå til sidens hovedinnhold

Vi kan ikke utsette mer nå, MDG – sett spaden i jorda! | Erlend Kåsereff

– En ny rødgrønn regjering kan ende med å måtte styre på MDGs nåde. Det kan være negativt for Ringeriksbanen, skriver Erlend Kåsereff (SV). 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FRE16 utfordrer oss som er for klima og miljø. Det er ikke tvil om at det foreligger miljøkonsekvenser ved nedbygging av våtmarksområde og dyrka mark. SV ønsker å se det store bildet her.

Norge er blant verstingene når det kommer til unødvendige flyreiser. Oslo-Bergen er blant Europas mest trafikkerte flyreiser.

En forkortelse Bergensbanen vil kunne være med på å betraktelig redusere avganger på denne flystrekningen, samtidig som den også vil redusere biltrafikken på E16.

Må realiseres snarest

Jeg skal være ærlig på at SV var for Åsa-traseen i sin tid, og ideelt sett skulle vi også gjerne bygd jernbanen først og så sett på om behovet for vei fortsatt er der.

SV har valgt den pragmatiske linja her, Ringeriksbanen må realiseres snarest, og vi har akseptert at veien kommer med på kjøpet.

Åsa-traseen er heller ikke uten miljøkonsekvenser og vil også gjøre et sort beslag på arealer. Det er også andre grunner til at Åsa-traseen er forkastet, hvis man lurer på hvorfor så kan man tenke litt over busstoppet i nærheten som heter «Natoanlegget» og trekke sine konklusjoner deretter. Åsa-traseen er med andre ord uaktuell. Vi må forholde oss til hva som er realistisk.

Mer utbygging i marka?

Når det gjelder Nittedal-alternativet vil dette kreve større kapasitet på Gjøvikbanen, og mer utbygging i Nordmarka er vel neppe ønskelig.

Det vil også kreve utbygging for togtrafikken i Brynsbakken (hvor kapasiteten i dag er oppbrukt), som også kommer i konflikt med verneverdige hus på Oslo Øst. Igjen, vi må forholde oss til hva som er realistisk.

Så er det heller ikke slik at Ringeriksbanen er blottet for miljøhensyn. Steinmassen i tunnelen skal brukes videre i prosjektet og man regner med å få brukt størsteparten til fylling og tilslag til betong. Dette takket være gode planprosesser hos Bane Nor.

Områder skal vernes

Når det gjelder økologisk kompensasjon så skal det vernes områder enda mye større enn de naturområdene som går tapt. Matjord fra tapt dyrka mark vil bli brukt til nydyrking av enda større områder igjen tapte friluftsområder vil økonomisk kompenseres. Det er klart deler av dette river i naturverner hjerte, men iblant må man være pragmatisk og se det store bildet.

En ny runde med ny trase vil kreve masse penger og ikke minst ytterligere utsettelser av Ringeriksbanen, vi kan snakke om flere tiår og i verste fall at prosjektet ikke realiseres.

Jeg er ikke tvil om at MDG ønsker det beste for folk og miljø, men en omkamp om trase og vei vil kun føre til ytterligere utsettelser og mer usikkerhet. Meningsmålinger viser at en ny rødgrønn regjering kan ende med å måtte styre på MDGs nåde. Dette kan være negativt for Ringeriksbanen.

Jeg håper Arbeiderpartiet og Senterpartiets ledelse er tydelige på at de vil prioritere Ringeriksbanen før valget.

Kommentarer til denne saken