Vi i Norge er heldige. Vi lever i et land der det gjennomføres frie og demokratiske valg og der grunnleggende rettigheter som religions-, presse-, og ytringsfrihet blir respektert. Samtidig har vi en rettsstat som begrenser statens maktutøvelse og ivaretar borgernes rettssikkerhet.

Det er lett å glemme disse privilegiene. Da må vi huske på at store deler av verden lever under diktaturer der menneskerettigheter brytes på daglig basis. Krigen i Ukraina er en viktig påminnelse om at vi ikke kan ta friheten vår for gitt. Russlands angrep mot Ukraina er også et angrep mot vårt styresett og våre verdier. Putins kamp er først og fremst mot det liberale demokratiet. Det kan vi ikke glemme.

– Demokratiet tilbake

Samtidig er det ikke bare Putin som fører en kamp mot demokratiet. Over hele verden er vårt styresett på vikende front. I følge Freedom House sin årlige rapport går demokratiet tilbake for 16. år på rad. Faktisk lever kun 6,4% av verdens befolkning i fullstendige demokratier, mens 38% lever under autoritære regimer – den høyeste prosentandelen på 25 år.

Demokratiet er unntaket snarere enn regelen.

Kina blir stadig mer autoritære. I Hongkong fengsles opposisjonelle. Saudi-Arabia halshugger homofile og steiner kvinner.

Også på vårt eget kontinent står demokratiet på gyngende grunn. I Ungarn leker Victor Orban med grunnloven mens hans systematisk bryter rettsstatsprinsipper. Samtidig fortsetter Polen å innskrenke skeives rettigheter og politisere domstolene. Grunnleggende menneskerettigheter blir tilsidesatt til fordel for maktkåte ledere. Når friheten til mennesker over hele verden trues, kan vi ikke sitte stille.

– Inn i EU

Vi må stå opp mot den uretten som blir begått. Det innebærer at Norge ikke bør delta på arrangementer i land som bryter menneskerettighetene og undertrykker egen befolkning.

Ikke minst må vi stå opp for den regelbaserte verdensordenen vi etterstreber. Det innebærer å kjempe for mer internasjonalt samarbeid. Vi kan ikke si oss fornøyd med å forbli i forsvarsalliansen NATO. Vi må delta i vår tids viktigste fredsprosjekt. Norge må inn i EU.

Nå må de liberale demokratiene våre stå samlet. Friheten har aldri kommet gratis. Den har krevd kontinuerlig kamp mot maktmisbruk, overgrep og urettferdighet. Den kampen kan vi aldri slutte å kjempe. Norge må være kompromissløse i møte med urett.