Nylige undersøkelser viser skremmende mobbetall for Ringeriksskolen, og nylig sto en modig jente fram med sin historie. Det fikk meg til å tenke.

LES OGSÅ: Kari-Anne (17) ble mobbet i åtte år: – Jeg satt ofte på do og spiste matpakka mi for å slippe unna

Jeg var i mine 10 år på grunnskolen i Ringerike svært heldig som hadde gode klassemiljøer og aldri selv var offer for mobbing.

Vi kan aldri helt forstå

Så rosenrødt er det ikke for alle, men for oss som ikke har opplevd og kjent det på kroppen er det lett å bli naiv og leve i den illusjon om at mobbing ikke finnes rundt oss. Vi kan aldri helt forstå.

Mobbing skjer ikke bare i skolegården, men også andre steder. Det er vanskelig å fange opp, og kan ikke løses kun ved enkelttiltak, men også holdningsendringer.

Det er et samfunnsproblem som i verste fall får fatale konsekvenser. Vi kan ikke være naive.

Elevundersøkelsen for Ringerike 2019 viser klart og tydelig at man fra flere hold har sviktet. Historiene som kommer fram viser at systemet ikke bare har neglisjert ofre men også jobbet mot dem.

«Nulltoleranse»

Nå må vi slutte å snakke om «nulltoleranse» og » at vi tar det på høyeste alvor». Dette er ikke opplevelsen for dem som rammes, snarere tvert imot. Om vi ikke i det minste kan ta sterk selvkritikk, bør det ikke overraske at tallene øker, det sier seg selv.

Jeg har ikke en fullstendig løsning, men jeg vil påstå at god bemanning i skolen er et viktig tiltak. Særlig når det kommer til lærerne, det er de som står i første rekke.

Ringerike kommune har ennå ikke klart å oppfylle den nasjonale lærernormen som ble vedtatt i Stortinget.

Det er ikke lett ettersom det ikke fulgte med penger fra sentrale myndigheter, men det burde definitivt vært en prioritering.

God oppfølging

At en elev får god oppfølging og blir sett er, ikke bare viktig for dens faglige utvikling, men også for det psykososiale miljøet. God kunnskap om håndtering, forebygging og avdekking for lærere er også viktig.

LES OGSÅ: Nei, mitt barn mobber ikke | Jim Gallagher

Man kan heller ikke undergrave viktigheten av det psykososiale i saker som omhandler skole og det bør stå høyt i enhver sak. Da MÅ vi lytte til elevene i de politiske prosessene, her har også kommunen sviktet ved tidligere anledninger.

Og hvorfor kan man ikke være ærlig på at noen skoler sliter veldig med dette? Er det viktigere for en skole å bevare et godt rykte framfor å gjøre noe med de faktiske brutale realiteter?

Og fra hvilket nivå hysjer man og ber varslere om å tie? Buskerud Kommunerevisjon pekte i Desember på at det finnes problemer ved ytringskulturen for de ansatte i kommunen.

Trygghet for og tillit til varslere og ofre framfor mistenkeliggjøring er helt nødvendig. Som regel er ofre i mindretall og det blir ord mot ord.

Tar ikke selvkritikk

Det er en gjennomgående manglende evne særlig fra politikere, offentlige ledere og direktører i Norge til å ta selvkritikk og vise en viss grad av ydmykhet.

Nå bør vi begynne å si det som det er og ta grep. Jeg tviler ikke på at de aller fleste gjør det de føler er riktig og at dette er ikke enkelt og varierer fra sak til sak, men nå må vi gå fra ord til handling.

Til Kari-Anne og alle dere som opplever eller har opplevd mobbing er det bare for meg som å si, Beklager. Vi har sviktet, vært naive og ikke tatt dette på alvor.

Nå må vi som folkevalgte og medmennesker ta grep sammen med skolene, kommunen og ikke minst foreldre og elever og finne løsninger.

Jeg håper flere vil stå fram med sin historie. Mobbing er et enormt problem som ikke bare kan løses politisk, men det må skje en holdningsendring og vi må alle gå i oss selv.