Gå til sidens hovedinnhold

Vi folkevalgte kom ingen vei med drikkevannskilden Tyrifjorden | Torbjørn Røberg

Artikkelen er over 1 år gammel

For meg er det fullstendig ubegripelig å se en forurensningskilde kvernes gjennom et langsomt arbeidende byråkrati, skriver Torbjørn Røberg.

Meninger

På Helgelandsmoen ligger det et massedeponi bestående av flere titalls tonn med alunskifer. Problemet med alunskifer er at det inneholder meget høye konsentrasjoner av tungmetaller som kadmium, kopper, nikkel, sink, aluminium, arsen, uran, radon og kvikksølv.

Utgravde masse av alunskifer behandles derfor som spesialavfall.

Alunskiferen ligger i dagen ved vann, og er en mulig forurensningskilde til drikkevannet vårt. Tyrifjorden har allerede problemer med miljøgifter, og Mattilsynet advarer derfor mot å spise fisk fra fjorden. pga. høye nivå av perfluoroktylsulfonat (PFOS) og kvikksølv.

Det er et dårlig tegn når Miljødirektoratet fraråder å spise fisk fra drikkevannskilden, og det er ingen grunn til å tilføre ytterlige tungmetaller til en fjord under press.

Masser og myndigheter

Massene ble deponert i 2013. Siden Hole kommune er den lokale forurensningsmyndighet ble de varslet om alunskiferen av advokat Johannes Sundet på vegne av grunneier i januar 2018. Først etter et halvt år fikk de svar, men det var fra Fylkesmannen, og først etter at undertegnede hadde kontaktet Fylkesmannen 8. mai 2018.

Før min henvendelse, tok Tore Ellingsen (Sp) saken opp i plan- og miljøstyret 5. mars 2018, og siden har Sp fulgt den opp ytterligere syv ganger. Undertegnede har tatt opp saken en gang i kontrollutvalget. I begge organer har vi tilgang til kommunens øverste byråkrater.

Til sammen har kommunen blitt kontaktet 11 ganger siden januar 2018 av advokat og folkevalgte. Først for å informere og deretter for å følge opp saken; uten å bli noe klokere – og forurensningskilden ble liggende.

Som en kuriositet kan det nevnes at Fylkesmannen var ukjent med saken da jeg tok den opp med dem (8. mai 2018) selv om kommunen opplyste i plan- og miljøstyret (16. april 2018) at Fylkesmannen er koblet inn for å se på forurensningssaken.

Sendrektighet og streik

For meg er det fullstendig ubegripelig å se en forurensningskilde kvernes gjennom et langsomt arbeidende byråkrati. Dette er en sak som dreier seg om folkehelse.

Saken ble tatt opp både politisk og administrativt uten at vi folkevalgte kom noen vei.

At den behandles på denne måten nektet jeg å ta ansvar for. Et sted går grensen for når nok er nok. 17. juni gikk jeg derfor ut i politisk streik ved ikke å stille i kommunestyre eller i kontrollutvalget inntil spesialavfallet er fjernet. Skiferen ligger der enda.

BAKGRUNN: Torbjørn har startet politisk streik: – Uholdbart for meg som folkevalgt å sitte og se på dette

Nye koster i kommunestyret

Dette er ikke en enkeltstående sak. I 2017 hadde vi folkevalgte bl.a. et spørsmål til Fylkesmannen. Det endte med at vi måtte bruke Sivilombudsmannen for å få dem til å svare.

I plan- og miljøstyrets liste over oppfølgingssaker (PM 19.8.2019) er det oppført ytterligere to forurensningskilder, som er tatt opp både tre og fem ganger siden 2018, årene går og erfaringsmessig vil tallene bli høyere. De siste svarene er vet ikke noe mer og ikke noe nytt. Samme svar ble gitt i kontrollutvalget da en av sakene ble tatt opp der. Slik går no dagan!

Vi har nå fått flere ny folkevalgte, og partier som har ført og følger opp saker har økt sin innflytelse. En får ønske dem lykke til og håpe at saker de tar opp ikke blir altfor lange med årene.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.