Gå til sidens hovedinnhold

Vi er pålagt en helserisiko, regjeringen snur oss ryggen | Tillitsvalgt i Ringerike fengsel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er risikabelt å jobbe i Kriminalomsorgen. Også i Ringerike fengsel. Vi må være forberedt på plutselige hendelser. Og spesielt mot voldsutøvelse på oss ansatte i Kriminalomsorgen. Derfor er vi pålagt fysiske øvelser. For å være realistiske, kan de også bli risikable. Men får vi yrkesskade-erstatning hvis det skulle gå galt på trening? Nei, -ikke etter regjeringens mening.

Før de tok ferie, rakk et knapt flertall i Stortinget å nekte oss samme vilkår som våre kolleger i justissektoren som er politiet. 9. juni stemte regjeringspartiene sammen med Fremskrittspartiet, ned opposisjonens forslag om å likestille ansatte i Kriminalomsorgen og Politiet. Vi føler oss sviktet og opplever dette som grov forskjellsbehandling. Vi anklager derfor Justisministeren for å løpe fra sitt ansvar som arbeidsgiver.

Vi i Kriminalomsorgen er åpenbart ikke like mye verdt som våre kollegaer i politiet.

En farlig førstelinje

Trusler og voldsbruk i norske fengsler er urovekkende mange. Vi i Ringerike fengsel kan ikke alltid føle oss trygge på jobb. Tryggheten blir derfor ikke bedre når et politisk flertall ikke en gang vil gi oss økonomisk sikkerhet ved yrkesskade.

Vi er altså de som står i førstelinjen i norsk kriminalomsorg. Vi står på for å sette en politisk vedtatt kriminalpolitikk ut i livet, for å gjøre samfunnet sikrere for oss alle. Og de to siste regjeringsperiodene har vi stått på mer enn noen gang, fordi regjeringen systematisk har kuttet i driftsbudsjettene. Og innsparingene har skjedd på bemanning, ofte i førstelinjen.

Vi blir færre om å løse stadig mer krevende oppgaver. Vi får mindre tid til å drive rehabilitering. Vi opplever et hardere klima i fengslene, med mye rusmisbruk og store psykiske helseplager blant de innsatte. Det er blitt en tøffere arbeidshverdag. Dette gjelder selvfølgelig også ansatte i friomsorgen og overgangsboliger. De er også eksponert for de samme mulige hendelser hvor sikkerheten er truet. Og sannsynligheten for at risikoen øker i fremtiden er markant, da det er forventet at dommene blir lengre og mer alvorlige.

En risikabel trening

Hva er det vi må trene på, og hvorfor er dette så risikofylt? Vi må trene for å beskytte oss selv, våre kollegaer og innsatte. Vi må kunne dempe aggresjon med diplomati, men også med fysisk makt. Vi er pålagt tøff operativ, fysisk trening for å være forberedt på å takle kritiske situasjoner. Vi må kunne gå i tette, utagerende situasjonen, vi må kunne evakuere, og kunne frigjøre. Samt ukentlig øve på alvorlige hendelser som kan oppstå med så mange mennesker samlet på et lite område. Vi må; sitat «være skikket til å utøve makten på en forsvarlig måte». Når Kriminalomsorgen utøver makt skal det utøves på en så trygg og human måte som mulig. Derfor må vi trene realistisk og med risiko for skade.

Selvsagt skjer øvelsene under kontrollerte forhold, men de skal gjentas og gjentas – og risikoen er konsekvent. Noen ganger går det galt, og vi får en alvorlig skade. Derfor kan det hende at noen av oss dessverre blir skadd under øving i arbeidstiden. Og det er viktig å vite at vi er pålagt å øve. Men det er altså ikke nødvendigvis en yrkesskade, mener Stortingets flertall. Det er merkelig å lese at skade som har skjedd under øving i Kriminalomsorgen ikke defineres som yrkesskade, mens det nå er vedtatt at skade under øvelser i politiet kan oppnå yrkesskade!?

En nødvendig endring

Så hva dreier saken seg om? Saken i Stortinget var formelt sett endringer i politiloven, mer bestemt «skader som skyldes pålagt trening», som ble behandlet. Men det er akkurat det samme vi i Kriminalomsorgen i flere år har krevd også må omfatte oss.

Vi er organisert i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF). Forbundet har stått hardt på dette kravet. Fagetaten, Kriminalomsorgsdirektoratet, har støttet forslaget. Det samme har LO og Advokatforeningen.

Det er risikabelt å operere i justissektorens førstelinje, uansett om du er ute på gaten som politi for å pågripe kriminelle, eller i vårt tilfelle, utøver et samfunnsoppdrag med å gjennomføre straff for domfelte. Vi sier at det er like risikabelt å øve, enten du bærer den ene uniformen eller den andre.

Resultatet var at flertallet i Justiskomiteen stilte seg bak oss. Mens flertallet på Stortinget vendte oss i ryggen.

Kommentarer til denne saken