– Det er så viktig at de unge stemmer ved valget. Det er på den måten de kan si fra om hvem de ønsker at skal styre kommunene, sier de engasjerte ungdommene.

De håper på en høy valgdeltakelse.

Lørdagen brukte de på Ringeriksdagen til å overbevise velgerne om å gå til valgurnene søndag og mandag.

Selv om alle disse engasjerte ungdomspolitikerne har sine partipreferanser er de mest opptatt av at folk i det hele tatt stemmer, uavhengig av hva de stemmer.

Men de har også en klar oppfordring: – Stem ungdommer inn i kommunestyrene.

Flere av partiene har ungdom høyt opp på listene. Men du kan også gi personstemmer ved å sette et kryss ved siden av navnet på den kandidaten du ønsker å løfte. Det kan bare gjøres på den valglista du stemmer på. På valglistene står det fødselsåret til alle kandidatene.

Men det er også lov å gi såkalte slengere, det vil si at du kan føre på navn fra andre partier på lista for det partiet du vil stemme på.

Ungdomspolitikerne, som brukte lørdagen på Ringeriksdagen til å prate med potensielle velgere, håper mange av velgerne vil gi personstemmer og slengere til de yngre representantene.

– Vi trenger ungdom i kommunestyrene. Det er vi som vet best hvordan ungdommen har det. Vi som er unge bruker mange av de kommunale tjenestene, og da er det viktig at vi får være med på å bestemme, sier Karine Jonsrud Pedersen (19). Hun står på 19.-plassen på Ringerike Arbeiderpartis liste.

Maike Julia Karine Lybæk Geldbach (23) er på fjerdeplass på lista til Miljøpartiet De Grønne i Ringerike, viser til at det er ungdom som best forstår ungdommens utfordringer.

– Vi husker selv hvordan det ikke var å ha bil, og hvordan det var å være avhengig av buss. Det er vi som best kan tale ungdommens sak, sier hun.

– Det er mye grått hår i kommunestyrene, og det vil bare være sunt om vi får inn flere unge i kommunestyret, sier Erlend Kåsereff (19). Han står på 2. plass på Ringerike SVs liste.

– Vi er mange unge voksne i samfunnet. Det handler også noe om representasjon i det å få flere unge stemmer valgt inn i kommunestyrene, sier Saeid Hosseini (24). Han er på 12. plass på lista til Ringerike Arbeiderparti.