Gå til sidens hovedinnhold

Vi bygger for framtiden – vi bygger for ungdommen | Marianne Wethal (V)

Artikkelen er over 2 år gammel

God planlegging av Hønefoss skal gi økt livskvalitet for alle på Ringerike og er avgjørende for å oppnå den vekst vi ønsker.

Valg 2019: Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi vil skape en vakrere og renere by der vi kommer nærmere elv og fjord, der de mange hull i byen fylles med hus og folk og arbeidsplasser, der man kan glede seg over ren luft, god arkitektur, aktiviteter og kulturhistorie.

Vi vil skape en by der man finner grunn til å bli en stund, ikke bare gjøre et kjapt ærend. Vi vil skape en by som mange vil flytte til og ingen vil flytte fra.

Vi har fått en byplan som det er nedlagt mye godt arbeid i. Gjennom riktig arealplanlegging kan byen bindes sammen til en helhet, det kan etableres attraktive og varierte boligområder, bilfrie soner, aktivitetsparker og gang og sykkelveier.

Overflateparkeringen som skjemmer byen transformeres til boliger, næring og grønne lommer. Kongens gate kan bli enveiskjørt, få nedsatt hastighet og gang- og sykkelvei foran villabebyggelsen. Vi har nå en reell mulighet til å gjøre valg som kan redusere klimagassutslipp, lokal forurensing og støy.

Tippen, Øya og Byporten og togstasjonen har alle et stort potensial i kraft av sin beliggenhet, Tippen har elv og fjord, Øya har utsikt og noe sjarm, og jernbanestasjonen skal bli en del av bykjernen.

Venstre har programfestet at bygg på Tippen skal være på seks etasjer, vi ønsker grønne tak og smug mellom husene som gir luft og lys og glimt av sjø. I første etasje ser vi for oss smånæring, kiosker og småbutikker. Vinduer på minimum tre sider gir lys til deler av byen om kvelden. Seks etasjer gir utsikt til elv og fjjord fra deler av byen og til alle som beveger seg over broer og veier.

De grønne tak bidrar til en estetisk opplevelse når man ser husene ovenfra. God arkitektur, strandpromenade, aktivitetspark og en sammenhengende sykkelvei fra Tippen til Schongstangen er et must, Petersøya får bro for dem som går og sykler. Området i sin helhet kan bli en nydelig og levende perle for Ringerikes befolkning.

Oppover på Øya og ved jernbanestasjonen kan man bygge i trappetrinn med hus i flere høyder som får en formidabel utsikt. På disse områdene kan det også åpnes for et par spenstige «signalbygg». Det er betegnelsen utbyggere bruker på høyhus med ekstra mange leiligheter på en liten flekk. Fordelen er at leilighetene kan holdes på et akseptabelt prisnivå.

Det må stilles strengere krav til arkitektonisk kvalitet, estetikk, farger og miljøriktig materialvalg i alle prosjekter.

Det vi bygger nå skal stå i et par hundre år så her må man ikke trå feil.

Større nybygg i byen bør ha variert leilighetsstørrelse som passer til ulike liv. Barnefamilier, par, enslige, friske, funksjonshemmede, eldre og studenter kan ha stor glede av hverandres naboer på ulikt vis.

LES OGSÅ:

Før store beslutninger om byendringerfattes er det nødvendig med en analyse som identifiserer vesentlige historiske og estetiske kvaliteter, Vi må ta vare på kulturhistorien for framtiden. Den tar vi best vare på ved å verne om, vedlikeholde og bruke historiske bygninger, ikke vente til den eneste løsningen er å rive dem ned.

Det er avgjørende med en god og effektiv beslutningsprosess, men vi må skynde oss langsomt, det vi bygger nå kan ikke rives ned. Det er ingen angrefrist. Tippen og Byporten haster mest, det er disse områdene utenbys bilister ser best når de kjører gjennom Hønefoss.

Marianne Wethal

Lokallagsleder i Ringerike Venstre

 

I dag ser de forfall, tomme tomter og rester av tidligere tiders dårlig planlegging. De ser ikke det vi ser;
sentrumsperlene, torget, kafeene, småbutikkene og parkene, de verneverdige bomiljøene.

At Tippen, Byporten, Øya og Hønefoss skole står og skinner i i nær framtid mens store byarealer antakelig fortsatt er i en utgravingsprosess vil ha stor betydning. Ikke bare for oss, men for dem som er på jakt etter ny bolig i en hyggelig blågrønn by med kort vei fra hovedstaden.

Vi må ta lytte til ungdommen vår i prosessen. De unge er kunnskapsrike og miljøbevisste og er pådrivere for en bærekraftig utvikling. Det er god grunn til å høre ekstra godt på dem, det er de unge som skal overta den byen som nå skal reguleres.

LES OGSÅ: Ikke høyhus på Øya og Tippen! | Arne S. Sørland

Kommentarer til denne saken