Best i landet på gjenoppliving etter hjertestans

REDDER LIV: Ambulansepersonalet og de andre aktørene tilknyttet prehospitale tjenester, her ambulansefagarbeider Julian Vatnan og ambulanselærling Mari Tande Eik i ambulansetjenesten i Vestre Viken (Drammen stasjon).

REDDER LIV: Ambulansepersonalet og de andre aktørene tilknyttet prehospitale tjenester, her ambulansefagarbeider Julian Vatnan og ambulanselærling Mari Tande Eik i ambulansetjenesten i Vestre Viken (Drammen stasjon). Foto:

Vestre Viken topper statistikken over vellykket gjenoppliving etter hjertestans. Publikum spiller en viktig rolle når det står om liv eller død.

DEL

Det er tall fra Norsk hjertestansregister, publisert av Helsedirektoratet som viser at Vestre Viken er best i landet på gjenoppliving, skriver Drammens Tidende.

Dette gjelder andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus og som fikk tilbake egen hjerterytme i ambulansen, skriver Vestre Viken i en nyhetsmelding på nettsiden sin.

Klinikkdirektør Inger Lise Hallgren ved prehospitale tjenester i helseforetaket er selvsagt glad for tallene.

– Det er flere forhold som bidrar til det gode resultatet. Den viktigste faktoren er at publikum/pårørende varsler og starter med hjerte- og lungeredning umiddelbart og får god veiledning av AMK-sentralen. Vi ser resultater av det gode samarbeidet med akutthjelpere i kommunene i Buskerud. AMK kaller alltid ut nærmeste ressurs-ambulanse/akutthjelper ved hjertestans, sier Hallgren i nyhetsmeldingen.

GLAD: Inger Lise Hallgren er klinikkdirektør for prehospitale tjenester i Vestre Viken helseforetak.

GLAD: Inger Lise Hallgren er klinikkdirektør for prehospitale tjenester i Vestre Viken helseforetak. Foto:

Klinikk for prehospitale tjenester omfatter AMK, ambulanse, luftambulanse og pasientreiser. Internt i klinikken har man ifølge Hallgren jobbet målrettet for å øke andelen som overlever hjertestans. Det har vært fokusområde på AMK-sentralen og i ambulansetjenesten. En legebemannet utrykningsbil inngår også i beredskapen.

– Det er skapt en kultur der det oppleves «stuerent» å se og vurdere kvaliteten på arbeidet som utføres og gi tilbakemeldinger til personellet, forteller Hallgren.

Artikkeltags