29. mars i år var hun på Ringerike sykehus. Da hun skulle betale med kortet sitt, fikk hun det ikke til.

Siden hun ikke liker å ringe offentlige kontorer, ringte jeg til DNB for henne for å høre hva som var problemet (jeg har sett at de har sendt henne to kort).

Nettbank på mobil

De ville da selvfølgelig prate med henne, og det fikk de. Da begynte de å snakke med henne om nettbank, og av en eller annen grunn påsto de at jeg har brukt hennes kodebrikke. Jeg forklarte at mamma bruker nettbank på mobil med bank-id på mobil.

Jeg ble ikke trodd, og banken sperret mammas bank-id. Jeg følte jeg ble beskyldt for å ha misbrukt mammas nettbank.

Jeg fikk henne til å gå med på midlertidig å åpne bank-id på mobil., men da måtte mamma først bruke kodebrikken som hun ikke har brukt på mange år. Hun hadde problemer med å forstå denne med en gang.

Og damen sa da at «du er ikke i stand til å bruke nettbank». Og sperret bank-id for mamma.

Har aldri misbrukt noen nettbank

Jeg ser på dette som et overgrep mot både mamma og meg, da mamma er fullt i stand til å ta vare på sin egen nettbank. Og jeg har aldri misbrukt noen nettbank.

Min påstand er at DNB ikke har tillit til sine kunder, og at de kommer med beskyldninger som ikke er tilfelle. Jeg er motivert til å politianmelde saken fordi dette er uriktige beskyldninger.

Jeg håper alle som nærmer seg pensjonsalder, merker seg denne saken, og trekker seg unna banker som beskylder kundene sine for ting de ikke har gjort.

Disposisjonsrett

Det har kommet fram at jeg kan ha disposisjonsrett på hennes konto. Men da må jeg ha et kundeforhold til DNB, noe jeg helst vil slippe.

Dette er en sak som bør følges opp.

DnB svarer på kritikken

Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av denne saken, og har gjentatte ganger orientert om regelverket for BankID og hvorfor vi måtte stenge konto midlertidig.

Vi har også forklart regelverket rundt dispensasjonsrett, og at personer som er i nære relasjoner kan få disposisjonsrett til konto hvis man søker om dette. Kontoer/brukere er personlig, og som bank har vi ikke lov til å gi andre dispensasjonsrett til våre kunders konto. Det gjelder også i nære relasjoner.

I tilfeller der det er brudd på retningslinjene ved BankID - for eksempel at passord eller koder er på avveie - er vi pliktig til å stenge konto midlertidig for å sikre at kunden ikke blir svindlet eller at konto blir misbrukt.

Dette er rutiner som alle bankene følger, og som er helt nødvendig for at sikkerheten skal være ivaretatt.

Vi har dessverre eksempel på at det har skjedd svindel, også fra personer i nære relasjoner, derfor er vi tydelige på at det kun er kunden og eventuelt de med disposisjonsrett til kontoen som skal ha tilgang.

Vidar Korsberg Dalsbø
DnB