Gå til sidens hovedinnhold

Venstres landbrukspolitikk står fast | Helge Stiksrud, Erik Hørlück Berg, Ole Andreas Lilloe Olsen

Artikkelen er over 2 år gammel

– Løsningen for å bremse klimaendringene er ikke å fjerne norske husdyr, og redusere norsk matproduksjon, skriver Helge Stiksrud, Erik Hørlück Berg, Ole Andreas Lilloe Olsen i dette innlegget.

Innsendt

Venstres landbrukspolitikk står fast. En uttalelse fra Oslo Unge Venstre endrer ikke nasjonal politikk.

Venstres landbrukspolitikk har som utgangspunkt at vi skal forvalte våre nasjonale naturressurser, skape verdier av dem, og sørge for en størst mulig selvforsyning og matsikkerhet. Vi skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Noe mat må vi importere. Det skal skje fra land som har overskudd av det vi trenger, og som produserer etisk, klimavennlig og miljøriktig.

Landbruket er en biologisk næring som drives i et svært langsiktig perspektiv, og trenger langsiktige og stabile rammebetingelser. Størst mulig selvforsyning får vi ved utnytte de ressursene vi har. Det skal være et levende landbruk over hele landet. Dyrket og dyrkbar mark skal vernes, og gress- og beiteressursene utnyttes.

Vi må ha grunneiere og bønder med kompetanse om naturens og den enkelte gårds muligheter og begrensninger. Bonden må se seg tjent med å gjøre jobben i et langsiktig perspektiv på tvers av generasjonene.

Venstre vil opprettholde en jordbruksavtale som omhandler priser, markedsreguleringer og forskjellige støtteordninger for å nå nasjonale politiske mål, og Venstre vil opprettholde tilbakeføringene til landbruket over statsbudsjettet på samme nivå som i dag.

Helge Stiksrud, Erik Hørlück Berg, Ole Andreas Lilloe Olsen

Helge Stiksrud, cand.agric., vara til Buskerud fylkesting for Venstre, ordførerkandidat Ringerike, Erik H. Berg, vara til Buskerud fylkesting for Venstre, landbruksøkonom,tidligere landbrukspolitisk rådgiver på Stortinget. Ole Andreas Lilloe-Olsen, landbruks- og ressursøkonom, 2.kandidat for Venstre i Viken

 

Venstre er for husdyrhold

Bare 3 prosent av landets areal er dyrket og bare 1/3 av dette arealet er egnet til å dyrke korn. Vi er helt avhengig av husdyrhold og drøvtyggernes evne til å utnytte gress og andre tungt fordøyelige vekster for å utnytte ressursene våre optimalt. Venstre er derfor selvsagt ikke mot norsk husdyrhold. Tvert imot. Venstre vil at landbrukspolitikken skal prioritere helse, miljø og dyrevelferd. Her mener vi å være på linje med mange yrkesutøvere i næringen.

Venstre vil at vi skal redusere kjøttforbruket. Vi vil stimulere et kosthold med mer frukt og grønt og grove kornprodukter, mer fisk og meieriprodukter. Det dreier seg om både om selvforsyning, klima, miljø og helse.

LES OGSÅ: Jan (53) sa opp jobben og investerte i gården: – Målet er at jeg kan tjene en beskjeden årslønn etter hvert

Matproduksjon

Norge er et land hvor de naturgitte forholdene for landbruksproduksjon er svært varierende. Noen steder kan man effektivisere og drive store gårder, men andre steder må gårdene nødvendigvis være mindre. Både ulike klimasoner og et varierende landskap gjør at vi får et differensiert landbruk. Venstre mener at landbrukspolitikken må være tilpasset dette.

Matproduksjon vil alltid føre til utslipp av klimagasser, men det er viktig at disse utslippene er en del av et kretsløp. Reduserte klimagassutslipp fra landbruket er en nødvendig del av en helhetlig landbrukspolitikk. Landbruket er mer enn noen annen næring avhengig av et mest mulig stabilt klima. Vi heier på norske forskningsmiljøer som er i ferd med å utvikle fôrresepter som gir mindre klimagassutslipp hos gresspisende dyr. Her vil vi berømme næringen for selv å ha tatt mange grep.

Venstre vil fortsette en politikk som stimulerer til gjennomføring av klimatiltak også i landbruket. Klimagassutslippene må avgiftsbelegges på en måte som likebehandler innenlandsk produksjon og import. I tillegg vil vi ha særlige tilskudd til driftsformer og som bidrar til reduserte utslipp.

Løsningen for å bremse klimaendringene er ikke å fjerne norske husdyr, og redusere norsk matproduksjon. Eget klimaregnskap og tilpasset rådgivning for hver gård vil bidra til å redusere klimagassutslippene fra landbruket.

Venstre er et framtidsoptimistisk kunnskapsparti. Mulighetene er mange. Sammen med forskningsmiljøene og næringen har vi tro på at vi skal løse utfordringene med både matforsyning og klima.

Les også

Nå får bøndene tilskudd etter tørkesommeren


 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.