Gå til sidens hovedinnhold

Venstre svarer Jim Gallagher | Helge Stiksrud og Anne-Marit Lillestø

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerike Venstre vil jobbe for å skape en kompakt miljø- og kulturby, og skape tettsteder der det er godt å leve, bo og arbeide. Målet er å skape en levende by, der mennesker møtes og trives. Vi ønsker å beholde mest mulig av grøntarealene og jobbe for at vi ikke får motorisert ferdsel over Petersøya.

Vi ønsker ikke høyhus på Tippen, men maksimalt 6 etasjer. Det er viktig å beholde Hønefoss sentrums særpreg ved ikke å bygge fossen inn.

Venstre ønsker å bygge ut sykkel- og gangveier slik at myke trafikanter kan ferdes trygt i byen. Det betyr at bilene i størst mulig grad må vike plass, og at det tilrettelegges for parkeringsplasser i utkanten av byen, med shuttlebusser til og fra sentrum.

Vi ønsker også å tillate gratis parkering tre timer i byen for dem som har adresser på steder med dårlig tilrettelagt kollektivtrafikk. Vi vil også jobbe for rimeligere kollektivtrafikk, med hyppige avganger slik at det blir et godt alternativ til bil.

Venstre ønsker å legge til rette for torghandel på lørdager, med billig plass for dem som driver næring, og gratis for private som har noe å selge. Vi ønsker liv på torget. Vi ønsker å oppmuntre handelsstanden til å starte med forretninger som appellerer til de unge, men også oppfordre alle til å bruke de butikkene som er der. Alle må støtte opp om å handle lokalt dersom man skal snu trenden med butikkdød.

Når det gjelder Hønefoss skole, har Venstre programfestet at vi ønsker å bevare og renovere den. Vi ønsker også på sikt en ungdomsskole i dette området.

Venstre ønsker å innføre gratis aktivitetskort for barn og unge mellom seks og atten i familier med særlig svak økonomi, som en ordning mellom NAV, Ringerike kommune og private aktører. Dette bør gjelde opplevelser så vel som deltakelse i idrettsaktiviteter.

Venstre er ikke glad i eiendomsskatt, men ser ingen mulighet til å redusere eiendomsskatten i kommende fireårsperiode. Denne skatten tilfører kommunen mellom 50 og 60 millioner kroner i året. Ved å fjerne denne ville det ramme helse og omsorg, skoler og barnehager, veivedlikehold og vedlikehold av kommunale bygninger.

Helge Stiksrud, førstekandidat for Ringerike Venstre
Anne-Marit Lillestø, andrekandidat for Ringerike Venstre

Kommentarer til denne saken