Gå til sidens hovedinnhold

Venstre på ville veier | Olav Bjotveit

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstres landsmøte tidligere i høst vedtok blant annet at partiet skal arbeide for Norsk EU-medlemsskap. Partiet ønsker med andre ord enda mer udemokratisk og sentralistisk styring fra EU enn den vi allerede har gjennom EØS avtalen, også kalt husmannskontrakten, der EUs lover og forordninger tilsidesetter Norsk lov.

EØS-avtalen gjelder ikke Norsk landbrukspolitikk og matproduksjon.

Med unntak fra noen tollfrie importkvoter fra EU landene, er det det Norske storting som bestemmer landbrukspolitikken som realiseres gjennom de årlige jordbruksavtalene mellom staten og Bondelaget og Småbrukarlaget.

Tollvern

Det viktigste virkemiddel i landbrukspolitikken er tollvernet. Uten et sterkt tollvern, vil ikke norske bønder være konkurransedyktige med bøndene i EU landene.

Med norsk EU medlemsskap må vi avvikle tollvernet, da det er i strid med EU's regler om fri flyt av varer. Vi blir en del av EU's felles landbrukspolitikk, kalt CAP (Common agricultural policy).

Det vil bli et ras av konkurser, og mesteparten av distriktslandbruket vil forsvinne og kulturlandskapet vil gro igjen. Dette vil ha negative konsekvenser for reiselivsnæringen og matvareberedskapen.

Undergraver målsettingen

Er det dette Venstre vil? Partiet ønsker å framstå som forsvarere av små og mellomstore bedrifter. EU medlemsskap vil undergrave denne målsettingen.

De som ønsker at vi skal ha et småskalajordbruk spredt over hele landet, høy matvareberedskap, åpent kulturlandskap og levedyktige bygder bør ikke stemme på Venstre ved neste års stortingsvalg.

Kommentarer til denne saken