Even Jacobsen fra Venstre skrev for en stund tilbake et innlegg om ruspolitikk hvor han kommer med feilaktige påstander om Senterpartiets ruspolitikk. Fredrik Rognskog kom denne helgen med et motsvar, hvor han argumenterer godt for de farlige og øvrige negative sidene ved rus, men jeg vil gjerne tilføye et par punkter til hans resonnement.

Vanskeligere å si nei til narkotika

En av feilene Jacobsen begår er å sette for stor tillit til tall og statistikk, og avvise alle argumenter som ikke viser til dette. Men tall viser ikke alltid det fulle bildet og de har vanskelig for å si noe om det reelle antallet personer som bruker narkotiske stoffer, blant annet fordi rusbruk ofte skjer i det skjulte og at mange ikke ønsker å innrømme at de bruker det.

Allikevel finnes det faktisk statistikk som melder om økt rusbruk i Norge; FHI meldte i februar om økt kokainbruk i Norge. Da synes jeg det er merkelig at Jacobsen mener at Senterpartiets bekymring for økt rusbruk er «synsing og følelser».

Senterpartiet er ikke de eneste som er bekymret, også influenser Martine Halvorsen uttalte at det er køen til do som er lengst på utestedene fordi folk bruker de til å ruse seg, når hun i februar gikk hardt ut mot rusbruken i samfunnet. Hun og flere andre influensere og samfunnsdebattanter har forsøkt å sette lys på problemet om at rusbruken i samfunnet øker, samtidig som den også blir mer normalisert.

Dersom Jacobsen faktisk hadde fulgt med i rusdebatten de siste månedene, hadde han sikkert også fått med seg at flere unge har fortalt om ruspress og økt narkotikabruk på nyhetene. Vi har for eksempel NRK-reportasjen om elever fra Ringerike VGS som bekymret forteller om at det har blitt normalt å bruke narkotika og at det har blitt vanskelig å si nei til det.

LES OGSÅ: Dere som har øyne; se!

Avkriminalisering og tilgjengeliggjøring

Flere unge sitter nok dessverre med en tanke om at narkotiske stoffer kan være tøft og kult. Og kanskje det er kult første eller andre gangen. Det er kult helt til du ikke klarer å slutte. Til du stadig forsøker tyngre og tyngre stoffer, og trekker deg lengre og lenger unna familie og venner.

Da hjelper det ikke å bekjempe rusproblemet med tilgjengelighet som Unge Venstre ønsker med sin rusromantiserende politikk.

At noen sitter med fasiten på hvordan vi skal stoppe overdoser en gang for alle vil jeg ikke hevde. Det er tross alt politikk som påvirkes av mange faktorer, i tillegg til at den omhandler mennesker som alle reagerer og takler ting på ulikt vis. Men tilgjengeliggjøring er hvert fall ikke løsningen, og derfor er det nødvendig med et fortsatt forbud mot narkotika.

Dersom vi avkriminaliserer narkotika slik Venstre ønsker, fjerner vi den siste hindringen som signaliserer til folk at rusbruk er et problem og vi godtar konsekvensene det vil ha på samfunnet.

Men Senterungdommen mener at vi noen ganger faktisk trenger en barriere satt av andre enn oss selv, som sier noe om hvilket valg vi bør ta. Dette gjelder spesielt rus som danner avhengigheter som også påvirker folkene rundt den avhengige.

LES OGSÅ: En ruspolitikk som redder liv, i stedet for å ta livet av folk | Even Jacobsen (V)

Den allmennpreventive effekten

At forbud i stor grad har en allmenn preventiv effekt, kan faktisk ikke benektes. At «noen» bryter forbudet er heller ikke noe argument for å fjerne forbudet. Vi har for eksempel fartsgrenser selv om noen bryter fartsgrensene. Årsaken? Fartsgrenser skaper normer og påvirker hvilken fart det er akseptert å kjøre i. Det samme gjelder narkotika – de fleste overholder forbudet i dagens samfunn. Derfor mener vi at narkotika fremdeles bør være ulovlig.

Et ønske om fortsatt forbud mot narkotika kommer ikke av at vi ønsker å straffe noen, men vi ønsker å hjelpe folk med å ta bedre valg og unngå at de negativt påvirker de rundt seg.

De som allerede har utviklet en tung avhengighet må selvfølgelig få hjelp – det tror jeg alle er enige om. De er heller ikke disse personene som fyller norske fengsler i dag til tross for at narkotika er ulovlig.

Men vi gjør det ikke enklere for de å bli kvitt en avhengighet dersom vi slutter å stille krav eller gjør narkotiske stoffer mer tilgjengelig.

LES OGSÅ: Kan gå tomt for øl i butikken: – Risiko for at russen vil hamstre

Prioriteringer i vanskelige tider

Jacobsen går også til angrep på regjeringens prioriteringer, og trekker frem at Senterpartiet og Arbeiderpartiet har valgt å kutte i penger til rusfeltet. Dette er i og for seg riktig, men her er det to ting vi må huske på; Den første er at Høyre-regjeringens høye bruk av oljefondet, som nødvendiggjorde at dagens regjering må stramme inn på bruken av oljepenger.

Den andre er at Norge står i en økonomisk nedgangstid, blant annet sterkt preget av krigen i Ukraina og EU-direktiver som gjør at regjeringen blir nødt til å gjøre vanskelige prioriteringer. Det er derfor en naturlig følge det må kuttes i en rekke politiske budsjettposter, noe som beklageligvis ofte går utover vanskeligstilte individer.

Avslutningsvis har faktisk Senterpartiet i regjering sikret mer penger til kommunene, som de står fritt til å bruke på tilbud for rusavhengige.

LES OGSÅ: Hevder kvinner har blitt dopet på utesteder: – Vi har sendt flere av gårde med ambulanse

Går fremtiden i møte med tunnelsyn

Jacobsen forsøker å fremstille Senterpartiet som et bakstreversk parti fordi vi ikke ukritisk støtter den mye debatterte rusreformen. Jeg vil heller si at Senterpartiet står med føttene godt plantet på jorda når vi sier nei til avkriminalisering av narkotika.

Senterpartiet mener at kampen mot overdosedødsfall og misbruk må gjøres ved å øke kunnskap, drive forebyggende arbeid og gi støtte til kommunene som behandler rusmisbrukere, ikke ved å øke tilgjengeligheten av narkotika i Norge.

Venstre og ungdomspartiet deres går fremtiden i møte med tunnelsyn dersom de fortsetter å ignorere de store farene ved rusmisbruk med en rusromantiserende politikk.