Venstre ønsker å øke den kommunale støtten til kulturformål. Kulturen på Ringerike er i stor grad drevet av frivillighet, noe som har vært meget bra for regionen, men vi ønsker å tilrettelegge for en bredere kulturell utvikling.

Nå ser det ut til at kommunen kjøper fire seksjoner i Ringerike kultursenter. Ringerike Venstre har vært en pådriver for nettopp dette. Kultursenteret vil på denne måten bli styrket og gi et endra bedre tilbud til breddekultur og smalere kulturuttrykk. Dette er viktige kulturformer som ofte har sliter økonomisk og ikke har mulig for å betale det koster å få tilgang til lokaler.

Det vil være med på å sikre driften av kulturskolen, men ikke minst sikre et sted hvor korps kan øve.
Vi vil opprette et aktivitetskort for barn og unge mellom 6 og 18 år, for familier med særlig svak økonomi. Aktivitetskortet skal kunne lastes ned som en app på mobiltelefon. Venstre er også med på å støtte fortsatt drift av korps i skole.

Venstre er opptatt av å ta vare på lokalkultur, ved vedlikeholde, bruke og verne historiske bygninger. Vi støtter initiativet som er tatt for å etablere et filmarkiv for regionen. Vi er også positive til etter hvert å realisere et byhistorisk museum.

Venstre arbeider for å få anerkjent e-sport som idrettsgren, og gi spillerne en arena for utvikling av ferdigheter og vennskap. Ringerike Venstre vil avsette søkbare midler i 2020 til å starte opp e-sportsavdelinger i lokale idrettslag.