Lise Bye Jøntvedt roser som ansvarlig de partiene som har gått sammen i et valgteknisk samarbeid. Dessverre har hun ikke registrert at velgerne i valget tydelig viste sin misnøye med den ødeleggende sentraliseringen som har foregått både lokalt og sentralt innen flere områder.

LES OGSÅ: Lise Bye Jøntvedt: Derfor valgte vi valgteknisk samarbeid

Noen av hennes begrunnelser trenger kommentarer:

Det gjentas at 70 prosent av befolkningsveksten skal komme i Hønefoss og 30 prosent i de prioriterte tettstedene. Dette framstilles som en absolutt sannhet.

Sett i lys av den uheldige fortettingen med høyblokker som plasseres i de åpne rommene i byen og forretningsflukten, er det nå på tide at dette vedtaket revideres.

Dessverre er mye allerede ødelagt. Gras på noen tak erstatter ikke torg og parker.

– En provokasjon

Begrepet Hønefoss brukes som region i forskjellige sammenhenger. Grensene settes av forskjellige etater:
I byplanen ser det ut til at Hønefoss beskriver kun den gamle kommunen Hønefoss, der grensene er elva, jernbanen og litt av Vesterntangen. I andre sammenhenger settes grensen lenger ut. Under planleggingen av den nye Hønefoss kirke hadde til og med Heradsbygda stemmerett.

Postverket har sin definisjon der Hønefoss også inkluderer fylkesvei 174 til jernbaneundergangen ved Heggen barnehage.

Desentralisering vil ifølge Bye Jøntvedt koste kommunen dyrt. Denne uttalelsen er en provokasjon, der hun framstiller oss som ikke bor i Hønefoss, som snyltere på fellesskapet.

LES OGSÅ: Eli Johanne og Stein Roar om protest-aksjonen: – Derfor går vi ut av Ap

Hele kommunen må rustes

Det er trist å høre at noen i det kommende kommunestyret sitter med så negative tanker om sine medborgere. Hun burde visst at alle, uansett bosted, betaler skatt til fellesskapet, også til tiltak i Hønefoss. I tillegg betaler vi selv for en del infrastruktur.

Skal Ringerike få den tiltenkte tilflytningen, må hele kommunen rustes for dette, også de bygdene som i dag ikke er med i kommunens planer.

Dette er et tydelig signal fra velgerne som kommer til syne, blant annet ved Senterpartiets formidable framgang. Lokalt skyldes framgangen ikke minst Senterpartiets ordførerkandidat Hans-Petter Aasen.

Les også

Hvem er ansvarlig? | Hans-Petter Aasen (Sp)