Gå til sidens hovedinnhold

Velgerne kan påvirke helsetilbudet | Anne Grethe Knutsen

– Jeg er pårørende og en godt voksen dame. Siden 70-tallet har politikere lovet bot og bedring i helsesaker og helsestell, men hva har skjedd?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det ene lokalsykehuset etter det andre blir nedlagt, tjenester og tilbud forsvinner, våre helseansatte sliter livet av seg og befolkningen mangler nødvendig helsehjelp i stadig flere ledd.

For nå skal også helse handle om lønnsomhet. Derfor fikk Arbeiderpartiet innført helseforetakene, med støtte fra Høyre og Frp. Loven bygger på aksjeloven og fra 2002 skulle drives som aksjeselskap, med lønnsomhet som mål.

Les flere valginnlegg her.

Kutt i kostnader

De kan riktig nok ikke gå konkurs fordi staten hefter 100 prosent for dem, men kutt i kostnader ble fokuset som skygget over alt annet. Også helsetjenestenes hovedoppgaver – å sikre befolkingens helse.

For å styre helseforetakene innførte Arbeiderpartiet New Public Management. Dette inhumane, byråkratiske og dokumentasjonskrevende systemet er blitt videreført av alle senere partier som har sittet i regjering.

Tanken på at sykehus skal drives som lønnsomme aksjeselskap provoserer mange av oss. Denne ideen har gitt kutt, nedleggelser, manglende vedlikehold og dårligere helsestell. «En krone part er en krone tjent» er nå helsetjenestenes styringsmantra. Vil velgerne ha dette?

Krav om lønnsomhet gjennomsyrer

Krav om lønnsomhet gjennomsyrer også omsorgsektoren, og gjør at også bemanningen her blir strammet inn.

Å jobbe i helsesektoren er krevende. Ansatte blir hele tiden bli målt på tid og ressurser, de har lønnsomhetskrav å innfri. Der hver enkelt tidligere var indre motivert for å hjelpe mennesker, skal helseansatte nå primært passe på å holde igjen på utgiftene.

Dette er ikke bra for våre helseansatte eller for pasienter og pårørende for underbemanning og kutt fører til at man blir stresset og kanskje ikke gjør den beste jobben.

Beslutningsforum

I tillegg finnes et nå også et Beslutningsforum. Her sitter fire administrerende direktører og bestemmer hvilke nye metoder og medisiner norske pasienter skal få bruke. Der Stortinget har vedtatt at Norge skal være blant de første er vi nå ofte blant de siste landene i Europa til å gi nye, livsnødvendige medikamenter!

Dette gjør de for å holde igjen på utgiftene, argumentasjonen er alltid økonomisk. Det har fått tragiske følger for mange mennesker som faktisk har mistet både helsen og livet, til tross for at det finnes medisiner.
Vil velgerne ha dette?

Lover bot og bedring

Mange politiske partier lover bot og bedring. Vekk med helseforetaksmodellen og New Publish Management. Problemet er at de alle har andre kjernesaker, og at de derfor svelger kameler og bytter bort sine helseløfter i mer av det de egentlig brenner for. Høyre vil ha skattelette, Frp brenner for samferdsel, MDG for miljø og Rødt er kommunister.

Det finnes bare ett parti som har helse som kjernsesak og helse som gjennomgående rød tråd i politikk for alle sektorer. Det er Helsepartiet.

Jeg har erfaring som pårørende, både på Austjord og hjemmetjenesten i Ringerike og i Drammen. Mitt inntrykk er at det ikke er menneskene som jobber der det er noe galt med. Det er systemene de jobber i.

En frisk befolkning

Om lønnsomhet kan mye sies, men verken for enkeltmennesker eller samfunnet finnes det en høyere verdi enn en frisk befolkning. I dag har Norge Europas mest uføre og sykmeldte befolkning.

Den politiske viljen til å snu dette kommer ikke av seg selv. Den kommer med valgene høsten. Nå finnes et alternativ for oss som ser at helse ligger til grunn for alt annet i livet.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken