Hole kommune kom nylig ut av ROBEK, etter en stor innsats fra de ansatte i kommunen. Dette er en situasjon vi på ingen måte ønsker i reprise!

Derfor bekymrer det meg veldig at det snakkes om at stor befolkningsvekst er svaret på og helt nødvendig for utvikling av vår kommune.

Hole Senterparti har gjennom alle år blitt beskrevet som en bremsekloss for vekst – og det er en helt riktig beskrivelse! Vi kommer fortsatt til å sette på bremsene og ønsker ikke stor vekst.

Vi mener en vekst på maks 1,5 prosent er en sunn utvikling. Det gir en solid økonomi og gir oss mulighet til å gi våre innbyggere god kvalitet på de kommunale tjenester de har behov for.

Befolkningsutviklingen medfører at vi må være godt rigget til å kunne møte de utfordringene som dukker opp. Enten det er behov innen helse og omsorg, skole, barnehager, barnevern/sosial eller tekniske områder, skal vi ha økonomi til å løse dette.

Anita Gomnæs

Ordførerkandidat Hole Senterparti

 

Min begrunnelse for at veksten i Hole må holdes på dette nivået er følgende:

Kommunens driftsinntekter pr. innbygger er kr 76.806
Kommunens driftsutgifter pr. innbygger er kr 75.666.

Dette taler for seg selv – hold veksten moderat og ikke over 1,5 prosent.

LES OGSÅ: Hole ble tvunget til å kutte: Nå er kommunen på topp i Norge