Opprinnelig skulle det nasjonale minnestedet koste 40,5 millioner. Nå er prislappen en halv milliard høyere. En veistubb er mye av forklaringen, skriver NRK.

Om lag 80 prosent av totalkostnaden vil gå til utbygging av veien ned til minnestedet, bekrefter Statsbygg. Veien er om lag 150 meter lang. Grunnforhold gjør det komplisert og dyrt å tilrettelegge for ankomst til minnestedet, forklarer Statsbygg.

Selve veien vil altså koste over en halv milliard alene. 10–15 prosent av den totale prislappen for prosjektet går til selve monumentet. Prosjektet er preget av pandemi og naboprotester.

– Med det utgangspunktet vi hadde, så var det ikke så veldig mange andre måter å gjøre det på. Dermed fikk vi også denne kostnadsveksten, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.

Minnestedet åpner offisielt lørdag.