Gå til sidens hovedinnhold

– Veien til vinn-vinn | Ole L. Tøsse

– Byplanen er vedtatt, sier du? En byplan er ikke vedtatt før alle delplanene er vedtatt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva gjør man i Hønefoss på en regnfull koronalørdag? Man synker ned i sofaen for å kose seg med hopp, sågar skiflyging må vite. Men hva skjer?

LES OGSÅ: Nå skal høyhusplaner behandles: – Utbygger må dokumentere virkningene

Rennet blir avlyst, dommerne frykter for sikkerheten og utøvernes ve og vel. I hoppsporten har man nemlig slike dommere.

Hvor er dommerne?

Da er det nærliggende å spørre: Hvor er «dommerne» som tenker på innbyggernes ve og vel i Hønefoss? Og hvor er det blitt av evnen og viljen til å lytte til gode innspill fra befolkningen?

Flertallskameratene i kommunestyret, med H og Ap i spissen, med støtte fra V og KrF, er i ferd med å bestemme at det på den beste tomta i byen skal bygges et gigantisk høyhus!

Dette er fossen, den største turistattraksjonen vi har i byen, hvis vi ser bort fra Gledeshuset og en spektakulær kirke, da.

Les også

Dropp kommuneplanen! | Arnt Sæther

Jeg er ikke imot høyhus satt inn i rett kontekst. Men planene som nå foreslås er voldsomme og ruvende, og vil ødelegge synsfeltet til generasjoner etter oss.

Og hvis det først blir bygd, blir det ikke revet før det faller ned av seg sjøl!

Er planen vedtatt?

Både utbygger og visse politikere, særlig fra Høyre, påpeker til stadighet at planen er vedtatt, og at dette har skjedd med folkets deltakelse.

Det har jo blitt arrangert folkemøter, må vite. Men hva skjedde egentlig på disse møtene, og hvor livlig ble diskusjonen?

Undertegnede var med på det første møtet, og hadde tenkt å være med på samtlige, da jeg synes det er et sunnhetstegn at kommunen vil ha folk med på råd.

Les også

Utbygging skal applauderes, ikke sjikaneres | Lasse Olsrud Evensen

Det første møtet besto av et langt foredrag om hvor flott byplanen kom til å bli, deretter skulle vi besvare noen spørsmål på et ark, og så gikk vi hjem.

Den fruktbare diskusjonen og den konstruktiv meningsbrytingen glimret med sitt fravær.

Umulig å delta

Allerede ved det andre møtet gjorde kommunen det umulig for oss mellom 1.000 og 2.000 dagpendlere til Oslo å delta, ved å endre møtetidspunktet til kl. 15.30. På det tidspunktet har jeg ikke funnet setet mitt på 200-bussen engang.

Min mail til kommunen om begrunnelsen for dette ligger fortsatt ubesvart og råtner på en kommunal server.

Men de som var så «heldige» å delta på alle møtene, kan fortelle at også de resterende møtene foregikk etter samme mal; mye foredrag og lite diskusjon. Antallet vanlige folk som endelig skulle få være med å bestemme, ble mindre og mindre.

Men hensikten var tydeligvis oppnådd; både kommunen og (enkelte) politikere kunne si (gang på gang) at folket, jo de var jo hørt. Det finnes et godt norsk ord for dette: Skinndemokrati!

Ikke endelig vedtatt

Byplanen er vedtatt, sier du? En byplan er ikke vedtatt før alle delplanene er vedtatt. Det siste utbyggingsforslaget for Øya og Tippen-området ble, etter det jeg kan se, levert inn i oktober i fjor, altså mindre enn et halvt år siden.

Saken skal jo opp i kommunestyret i april, så nei, byplanen er ikke endelig vedtatt.

Les også

Ringerike og byen i støpeskjeen | Øystein Teigre

Og nettopp derfor er vår facebookgruppe opprettet. Medlemmene teller nå mer enn 2.100 personer ialle aldre, og 800 har skrevet under på underskriftskampanjen.

Tallet er stadig økende. Vi ønsker utsettelse av behandling av dette utbyggingsforslaget i minimum ett år, slik at man får tenkt seg om en gang til og spurt seg selv om man virkelig vil denne byen så vondt at man malplasserer et høyhus som dette midt i byen, på et område som står på Riksantikvarens NB-liste, merket som «vernet kulturområde»!

En utsettelse er viktig av flere grunner

Tilhengerne snakker om fortetting. Dette er et begrep som oftest handler om boliger i større byer enn Hønefoss, men som sjelden tas i bruk når det gjelder kontorer og næringsbygg. Det eneste eksemplet jeg kommer på er Barcodeområdet i Oslo.

Her ligger høyhusene på rekke og rad. Det er vel muligens slik med høyhus at de er lettere å akseptere hvis de opptrer i flokk.

Men heller ikke her har høyhusene skapt en bydel med liv og røre, slik Tronrud påstår at det ene ved fossen vil skape, og det selv om de er flere.

Besøker man Barcode en vanlig hverdag etter kontortid, bør man være glad i å snakke med seg selv, for det er svært få andre å snakke med.

At et prosjekt gir penger i kassa, trenger ikke bety at det er bærekraftig! Bærekraft handler like mye om positive konsekvenser av utbygging for byen, og det handler om miljømessig fotavtrykk. Dette utbyggingsprosjektet gir kanskje virker i så måte langt fra bærekraftig!

Kontorrotter

Det er en formidabel rotteinvasjon det her legges opp til! Av kontorrotter! Disse skal ta i bruk 18.600 kvadratmeter med kontorplass, og parkere bilene sine i en 6.200 kvadratmeter stor garasje.

Ikke et vondt ord om kontorrotter; jeg er selv en av dem, og har vært det i lenge. Men jeg er veldig glad jeg slipper å ha hjørnekontoret i 14. etasje.

Hvor er behovsanalysen som sier at det er behov for nesten 19.000 m² kontorer og næringslokaler i en by som Hønefoss, Ringeriksbane eller ei? Hvis den finnes, har politikerne fått se den?

Har folket fått se den? I en tid da det foregår en digital revolusjon på de fleste arbeidsplasser, (i alle fall der kontorrottene liker seg) med hjemmekontor og møter på Teams, skal altså behovet for kontorer være til de grader stort? Jeg må si at jeg sluttet å tro på julenissen og hans hjelpere for noen år tilbake.

Vi har god tid

Hvis vi vil rigge for vekst i denne byen, en vekst som visstnok skal bli formidabel og komme når vei og bane er ferdig, har vi god tid til å tenke oss om.

Ett års utsettelse gir ingen krise! Og hva vil skje dersom banen enda en gang blir utsatt en ti års tid, hvem skal fylle kontorene da?

Jeg ser at enkelte har satt spørsmålstegn ved saksbehandlingen i denne saken. Det synes som om det var viktigere å få ryddet innsigelser av veien, slik at man fikk hastevedtatt en byplan, enn å lytte til høringsuttalelsene.

Hvor mange av disse ble tatt ad notam? Hvis høringsuttalelser tillegges så liten vekt i en så viktig sak, hvor er da demokratiet? Også derfor er det viktig at man nå tar en fot i bakken et års tid eller så, slik at alt går rett for seg.

På Hvervenkastet

Min drøm er at Tronrud selger hele tomten til kommunen, til markedspris naturligvis.

Da kan han kjøpe seg en ny tom på Hvervenkastet, hvor det allerede er flere lignende bygninger.

På Hvervenkastet ville kanskje Tronrud nyte godt av nærhet til flere virksomheter i lignende bransjer, en positiv vekstklynge på godt norsk.

Samtidig kunne kommunen i fred og ro forskjønne området ved fossen, og lage et pipetorg hvor pipa er det høyeste punkt, til berikelse for innbyggerne.

Dette vil sette Hønefoss på kartet som en by med rause utbyggere og oppegående politikere, kanskje det er en attraksjon i seg selv?

Det kaller jeg vinn-vinn!

Kommentarer til denne saken