I Ringerikes Blad har Bjørn Leifsen et glimrende innlegg som retter meget sentrale spørsmål til Nye Veier.

For Hole kommune vil ny E16 og jernbane gjennom bygda forårsake voldsomme inngrep i natur og kulturlandskap.

Ny vei og jernbane er noe som storsamfunnet i Norge gjennom demokratiske prosesser har vedtatt å gjennomføre.

Må ta hensyn!

Derfor er det naturlig at storsamfunnet, som kompensasjon for de betydelige inngrepene, tar hensyn til de viktigste ønsker/krav som Hole kommune kommer med, for å gjøre inngrepene så skånsomme som mulig for kommunen.

Som Leifsen nevner, er det spesielt følgende tre krav/ønsker som er svært viktig for Hole og innbyggerne der:

  1. Skikkelig stoppested og gode parkeringsforhold ved Sundvollen
  2. Kulvert under jordene vest for Vik
  3. Kryss ved Helgelandsmoen

Les også

Hva er Nye Veiers mandat? | Bjørn Leifsen

Så vidt vi forstår er Nye Veier inne på tanken å ville fjerne noen av de tre kravene i planprosessen, for at prosjektet skal bli rimeligere.

For høy pris

Da Bergensbanen ble bygget omkring 1900 var motstandernes viktigste argument at den ville bli for dyr. Den gang var det snakk om kostnader av størrelse på et helt statsbudsjett. Så det var virkelig kostbart å bygge Bergens-banen.

Men hvem har efter at Bergensbanen ble ferdig i 1909, irritert seg over at den ble for dyr? Eller at den kunne vært bygget noe rimeligere?

Om en generasjon vil det neppe være noen som klandrer dagens beslutningstakere for at de inkluderte kostnadene med de tre kravene fra Hole kommune.