Drammens Tidende: Ifølge Statens vegvesen skal det utføres veiarbeid både i Drammen og Holmestrand. Begge med oppstart mandag kveld.

På E18 ved Motorveibrua i Drammen blir veien helt stengt i sørgående retning.

Her vil arbeidene pågå i tidsrommet klokken 21-05 hver dag fram til fredag morgen.

Ved Islandkrysset på Grelland i Holmestrand blir veien stengt i nordgående retning. Dette gjelder i tidsperioden klokken 21-06 hver dag fram til torsdag morgen.

Ved begge strekningene blir det skiltet omkjøring.