Budstikka: Arbeidet med å bygge den midlertidige østgående E18-traseen sør for dagens trasé ved Strand/Holtet er nå ferdig. Fredag 14. oktober starter jobben med å knytte gammel og ny vei sammen, melder Statens vegvesen.

Til dette trengs det plass for maskinene. Veien snevres da inn over en strekning på rundt 700 meter. Det innebærer at kollektivfeltet forbi Strand/Holtet stenges fra fredag morgen.

– E18 ved Strand i Bærum vil fra tidlig fredag morgen til søndag ettermiddag ha redusert kapasitet. Dette vil særlig kunne skape ekstra kødannelse inn mot Oslo fredag morgen. Jeg oppfordrer derfor alle som har mulighet til å reise kollektivt, sykle eller ha hjemmekontor fredag 14. oktober, sier byggeleder Hege Gran-Henriksen i en melding på deres hjemmeside.

Samtidig som E18-trafikken østover flyttes over på ny midlertidig trasé, vil bussholdeplassen Strand østgående flyttes lenger øst. Den vil få omtrent samme plassering som tidligere Kveldsro holdeplass (nedlagt), ca. 300m mot Oslo.

Mer etter nyttår

Denne trafikkomleggingen på E18 er en ny milepæl i de forberedende arbeidene mellom Fornebukrysset – Strand, som inngår i byggingen av etappe 1 av Vestkorridoren mellom Fornebukrysset og Ramstadsletta. Utover vinteren kommer det omlegging av vestgående løp, retning Drammen. Det skjer først etter nyttår.