Vi ser nå tilbake på et kommunevalg som for Ringerikes vedkommende ga store utslag i oppslutningen for de forskjellige partiene. I ettertid har vi vært vitne til forhandlinger mellom partiene, noe som har vist seg vanskelig.

For meg synes det som makt og posisjoner er viktigere enn politikken som skal føres de neste 4 årene. I forhandlinger må alle parter gi og ta, det ser ikke ut som alle er klar over dette.

I valgkampen forut for valget spurte jeg flere av partiene hvilke partier de hadde som mål å samarbeide med etter valget. Ingen kunne svare på dette, alle måtte vente å se på valgresultatet.

Hvordan skal vi velgere forholde oss til dette? Jeg føler at min stemme i mange tilfeller blir bortkastet, kanskje til og med helt motsatt av det jeg ønsker. Jeg tror at denne usikkerheten er en medvirkende årsak til at vi på Ringerike har en forholdsvis lav valgdeltakelse.