Gå til sidens hovedinnhold

Vanvittig sløseri med folks penger | Eva Bekkelund-Eriksen

Vi er nødt til å arbeide for fornuftige og bedre løsninger og ikke minst bruk av pengene våre, sier Eva Bekkelund-Eriksen i dette meningsinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kåre Bech fortsetter å informere oss om Ringeriksbanen og alle konsekvensene banen har for regionen og nasjonen. Dette gjør han med stor kunnskap og kompetanse. Mens politikere helt åpenlyst tjener investorer og utbyggere, er Bech i praksis blitt ombud for innbyggerne.

Når han stiller de riktige og viktige spørsmålene, er politikerne enten tause eller serverer svada for å forsvare milliardprosjektet, som er et av de verste eksemplene på sløsing med skattepengene våre.

Ingen nasjonal nytte

Bech er ikke alene. Mange reagerer sterkt fordi politikere nekter å forholde seg til faglige rapporter, som viser at Ringeriksbanen har null samfunnsøkonomisk nytte og vil bli et gedigent tapsprosjekt i fremtiden.

En bane som må subsidieres med enda flere skattepenger fordi utgiftene blir store og inntektene for små. Sterke fagmiljøer har i realiteten brennmerket banen, men politikere er opptatt av prestisje og ikke opptatt av at pengene våre blir brukt fornuftig og riktig.

Derfor møter de faglige argumenter med tøvete motargumenter, som for eksempel at banen skal erstatte fly, at kommuner i Hallingdal får bygge flere hytter og at banen vil skape mange arbeidsplasser. Hittil har det ikke kommet et eneste godt faglig argument fra politikere eller banevoktere, annet enn at banen vil føre til enorm vekst.

Hønefoss-Bergen er bøygen

Dersom partiene på Stortinget virkelig vil forbedre Bergensbanen og øke tilgjengeligheten mellom øst og vest, må de gjøre noe med strekningen mellom Hønefoss og Bergen. Denne strekningen er den store bøygen. Det vet alle som har tatt toget til Bergen.

En utbedring her ville vært en riktig investering og god samferdselspolitikk. Men dette er ikke tema fordi alle problemstillinger og viktige spørsmål feies under tepper når prestisjen tar overhånd.

Samrøre vekker reaksjoner

Lokalt er vi vitne til stort engasjement. Både når det gjelder bane, vei og utbygging. Innbyggere i både Ringerike og Hole skjønner at det politiske miljøet er ødelagt på grunn av samrøre mellom politikk og penger. Vi får et bilde av et samfunn, der investorer og utbyggere har kontrollen over store områder på grunn av oppkjøp mens politikere og politiske ledelse kun er gallionsfigurer for økonomisk egeninteresser.

Dette samrøret er selvforsterkende og undergraver tilliten til demokratiet, demokratiske prosesser og ikke minst politiske avgjørelser. Resultatet blir dyp mistillit og politikerforakt. Forstår politikerne våre egentlig hva som skjer? Forstår de alvoret og konsekvensene?

Partier blir subkulturer

Mangel på innsikt, kunnskap og kompetanse fører til at folkevalgte fortsetter som før og argumenterer på samme måte som før. De politiske miljøene er ofte små og snevre. Flere har påtalt at de med mest ressurser og kompetanse holder seg unna politikken.

Det betyr i praksis at partiene blir subkulturer og ikke representativt for den øvrige befolkningen. Forstår politikere i det hele tatt spørsmålene som stilles?

Ap en blå logrende puddel

Alle vet at Høyre er synonymt med økonomiske egeninteresser. I et lokalsamfunn som Hole tillater partiet at en av deres egne driver en aktiv kampanje for egen utbygging og inntjening. Arbeiderpartiet er flinkere til å manipulere, med sine floskler om solidaritet, fellesskap og vanlige folk.

I lokalsamfunnet vårt ser vi at partiet verken er solidarisk eller opptatt av vanlige folk, men støtter seg til de økonomiske egeninteressene. I praksis er Arbeiderpartiet en blå puddel, som logrer når pengemakten lokker. I realiteten handler det om at noen tjener på avgjørelser som fellesskapet vil tape på.

Banen og flere utbyggingssaker dokumenter nettopp dette.

Svært viktig debatt

Derfor er debatten vi har nå av stor betydning, fordi vi er nødt til å arbeide for fornuftige og bedre løsninger og ikke minst bruk av pengene våre. Vi er nødt til å ta oppgjøret med politikere og partier, fordi endringer er avgjørende for fremtiden vår.

Folk følger godt med. De stopper bilen etter veiene for å diskutere. De går av sykkelen for å snakke om utviklingen de er vitne til. Mange er opprørte, sinte og kjenner seg maktesløse. De etterlyser politisk lederskap og folkevalgte som først og fremst forsvarer innbyggerne, og fører en ivaretakende politikk. Folk gir klart uttrykk for at de er lei skrøner og svada.

Anstendighet og verdier

En politiker sa til innbyggere: «Dere er heldige som får møte meg og kommunedirektøren».

Denne politikeren burde naturligvis sagt: «Vi er jammen heldige som har så engasjerte og kunnskapsrike innbyggere».

Nå, mer enn noensinne, trenger vi anstendighet, verdier og fornuft. Fortsett å kjempe for bygda, for byen, for miljøet, livskvalitet, for rene fjorder og rent drikkevann. Kort sagt for en politikk som har sammenheng og helhet og som er bærekraftig og positiv for fremtiden. Derfor må vi heie på Kåre Bech og alle de andre sterke stemmene som har kunnskapen, hjertet og tanken på rett sted. Da kan vi avsløre og vekke politikere som helt skruppelløst vil sløse med pengene våre og undergrave demokratiet vårt.

Kommentarer til denne saken