Jeg ferdes regelmessig på fjorden i en 17-fots båt.

Hovedproblemet med vannscooteren er at den som oftest blir brukt som et leketøy. Når den i tillegg har såkalt vannjet slik at den kan operere i farvann hvor en daycruiser ville blitt propelløs, så ligger det til rette for at den kan bli til både pest og plage.

I Tyrifjorden er det for lengst klubbet igjennom fartsgrenser. Innenfor en avstand av 100 meter fra land er det ikke lov å kjøre fortere enn 5 knop. Det vil si drøyt 9 km/t uansett hva man kjører med. En regel som brytes konsekvent av stort sett alt som kan gå fortere enn nettopp 5 knop.

I de såkalte verneområdene gjelder også 5-knopsregelen, noe mange tar nokså lett på.

Ved innløpet til Storelva står det stort skilt som varsler både om verneområde og fartsbegrensning, likevel ser en båter, ikke nødvendigvis vannscootere, men også at mer typiske familiebåter kommer så vassføyka står. Jeg skjønner at mange irriterer seg over vannscootere som kjører idiot, men hvis galskapen foregår utenfor 100-metersonen, så er det vel ikke så farlig. Der er det forresten 25 knop (46 km/t) som gjelder.

For meg som ferdes på fjorden i en liten båt, så er det et større problem at større båter enn min på død og liv skal passere i planende hastighet i forholdsvis trange farvann slik at jeg får hekkbølgen inn langskips. Det er en slags «jeg er større enn deg, så pell deg av vei»-holdning.

Poenget mitt er at det burde fokuseres mer på båtskikk og respekt for klubbede regler generelt og ikke bare se seg sint på vannscooteren. Det er faktisk flere syndere på fjorden.