Det er over lunsjtid og sola står høyt på himmelen. Varmen er intens, ikke et vindpust merkes og knapt et menneske er å se. Noen enslige duer er på leiting etter frø. En gekko piler inn under en busk.

En vandringsmann nærmer seg og setter seg ned ved byens brønn. Han er både sliten og tørst. Samtidig kommer en kvinne bærende på en vannkrukke.

Mannens vennlighet

Vandringsmannen, som er jøde, kommer i prat med kvinnen. Hun undrer seg over mannens vennlighet, hans sterke utstråling og milde ord. Hun, en kvinne fra området Samaria, har knapt opplevd at en jøde har snakket med henne tidligere. Det er fiendskap mellom de to folkeslagene.

Vandringsmannen overser de uskrevne lovene og tilbyr kvinnen levende vann. Han forklarer at hun aldri mer vil bli tørst.

Hun vil gjerne ha dette vannet, så slipper hun å hente vann i brønnen hver dag. Men vannet som mannen snakker om, er en indre kilde som veller fram og gir evig liv. I neste øyeblikk har mannen fortalt hemmelige ting om henne, som om han kunne se inn i hennes liv. Hvem er denne kloke, fordomsfrie mannen?

Messias?

Han skulle vel ikke være Messias, han som skal fortelle oss alt?

Kvinnen forlater mannen og vannkrukken og går inn i byen for å fortelle om sitt møte med verdens frelser, Jesus Kristus.

Hele fortellingen kan leses i evangeliet etter Johannes, kapittel 4.

Slik som Jesus møtte kvinnen ved brønnen, vil han møte deg og meg. Han er oppriktig interessert i ditt og mitt liv, både i våre hverdagsgleder og i våre altfor tunge livsutfordringer.

Han vil gi oss dette levende vannet, en vannkilde som aldri går tom. Slik er hans løfter til oss om trøst, håp og evig liv.

Guds gave

Han vil gi oss tro på oss selv, på våre medmennesker og troen på en levende og medfølende Gud. Guds gave, som er Jesus, kom til oss en julenatt.

Nå er han hos oss i vårt mismot, i vår ensomhet og leger våre skjulte sår. Han er nær oss når vi har et nedbrutt hjerte og frelser oss som har en knust ånd.