Bra tiltak, som Senterpartiet støtter der man setter det enkelt mennesket først, og at denne omstillingen ikke skal påføre folk nye avgifter.

Som kjent er Sp det eneste partiet som har stemt for lavere el- og drivstoffavgifter de åtte siste åra, men samtidig jobbet for at vi skal produsere mer miljøbasert. Herunder utvinning av drivstoff fra rester fra skauhogging.

LES OGSÅ:Koster titalls millioner å fjerne forurensningen: – Utelukker ikke at elvebunnen må graves opp

Hva med drikkevannnet?

Men et viktig element er uteglemt de seinere åra av Erna Solbergs regjering på borgerlig side. Det er vannkvalitet. Det vil si først og fremst det vannet som kommer ut av krana di i hjemmet, og som du serverer familien, ikke minst både de eldre som barna våre.

Nå har Solbergregjeringa visst om PFAS forgiftningen fra Viuls gamle lagertomt ved Randselva i noen år, men lite er gjort så langt.

Og Miljødirektoratet som har saken, hadde glemt den da Ringerikes Blad tok kontakt for snart et år siden. Med andre ord finnes det liten politisk vilje i Solberg-regjeringa til å gjøre nødvendige tiltak, så denne forgiftningen blir stoppet.

Planer ligger fram i tid

Det er utarbeidet noen planer nå, men de ligger lenger frem i tid, og legger opp til en tvekamp før den blir satt ut i livet. Det vil si klokken tikker og går. Sikkert en del år til før tiltak skjer.

I mellomtiden fosser tusentals liter forgiftet vann, hvert minutt og sekund, ned fra Viul og ut i Tyrifjorden.

Som kjent gir PFAS gifta svekket helse, med blant annet nedsatt nyre- og leverfunksjon. Derav svekkes immunforsvaret vårt. Med svekket immunforsvar er vi mindre motstandsdyktige, både mot smitte og sykdommer generelt.

Gift i vannet

Hovedkilden for å få i seg PFAS er gjennom å spise fisk og skalldyr, men en veldig logisk sammenheng er selvsagt at disse får i seg gifta gjennom vannet.

Det er det samme vannet som blant annet Hole kommune har som drikkevannskilde.

Men der er Ringerike kommune heldigere, med inntak av drikkevann fra Kilemoen.

Men i større perspektiv er selvsagt spredningen av PFAS gifta i drikkevannet til ettertanke.

Ny drikkevannsledning

Som kjent renner Tyrifjorden videre nedover i Drammenselva, og videre ut i Drammensfjorden, der fisk og skalldyr inntas, mm.

Men det forunderlige er at den nye og store satsingen med hensyn til ny drikkevannsledning, fra Holsfjorden syd i Tyrifjorden til Oslo, ikke har nevnt denne miljøbelastningen.

Fra før har blant annet Oppegård kommune vann fra Tyrifjorden. Så svært mange mennesker vil i framtiden bli eksponert for PFAS gifta, med drikkevannet fra Tyrifjorden.

Et minimum av trygghet

Men tilbake til eksponering, vi som er mennesker her i det sentrale østlandsområdet, bør ha et minimum av trygghetsfaktorer.

Det går ikke bare an å rense lufta, man må se på det viktige drikkevannet også.

Noe annet vil være et politisk lavmål, slik det er pr. dags dato.

Per Olaf Lundteigen (1. representant fra Sp fra vår region), var på befaring i Hole før denne sommeren, og fikk orientering om situasjonen. Han ble ganske betenkt, og lovet å bringe dette videre.

Må forskuddtere opprydding

Senterpartiet vil ikke sitte i en ny regjering, og vente på en utredning og plan, som så langt ikke har beveget seg nevneverdig de to siste åra.

Senterpartiet vil at den norske stat forskutterer oppryddinga, så får de juridiske tautrekkingene mellom dagens eier Huhtamaki og Miljødirektoratet tas etterpå.

For dette kan vi ikke sitte og vente på. Det kreves handling nå.