I Ringerike endte valget opp med et valgteknisk samarbeid, de vil si fordeling av personer på de viktigste vervene. Det var ikke mulig å komme fram til en politisk samarbeidsavtale, og sakene må avgjøres i kommunestyret fra sak til sak.

Personlig er jeg tilhenger av valgteknisk samarbeid. Det vil bety en vitalisering av demokratiet ved at avgjørelser vedtas i kommunestyret.

LES OGSÅ: Nå er det endelig klart: Disse fire skal styre Ringerike i årene framover

Ved en politisk samarbeidsavtale fungerer kommunestyret som et «sandpåstrøingsorgan» på posisjonens innstilling fra formannskapet. Behandlingen i kommunestyret bærer preg av et skinndemokratisk pliktløp.

Ved at sakene avgjøres i kommunestyret, får hvert parti markedsført sine valgprogrammer på en demokratisk måte og kan framstå med en rendyrket politisk profil.