Jevnaker SV har som det eneste partiet i regionen valgt å ikke svare på Ringerikes Blad sine såkalte «enkle spørsmål» i den omtalte valgomaten. Dette innebærer at du som velger ikke vil få SV opp som et av dine mulige kandidater å stemme på. Valgomaten vil derfor IKKE gi deg et riktig bilde på hvilket parti du ligger nærmest i dine meninger.

Begrunnelsen til Jevnaker SV er så enkel at dere som velgere ikke får de riktige svarene når dere bruker en slik valgomat. Jeg vil sammenligne valgomaten med disse spørsmålsrundene som går på Facebook: Hvilket dyr er du? Hva sier ditt navn om deg som person? Hvilken superhelt er du?

Disse sier ingenting om deg som menneske. Det samme gjelder valgomaten. Den sier ingenting om politikken til de enkelte parti eller om du er sosialist eller høyrevelger.

Spørsmålene som vi politikere har fått, er ikke «enkle spørsmål» som det er bare å svare enig, delvis enig, delvis uenig eller uenig på, selv om redaktøren i Ringerikes Blad påstår dette.

To spørsmål vi har fått i Jevnaker:

«Bompenger må til for å finansiere ny vei» Dette er en påstand som vi da skal svare enkelt på. Gjelder dette ny E16 eller nye lokale veier? Ja, nei delvis U (enig)? Gjelder det ny E16 som er vedtatt, altså avgjort? Ja, nei delvis U (enig)?

Jevnaker SV har sagt nei til bom på eksisterende vei. Dermed kan svaret være nei. Men vi mener også at ny E16 gjennom Jevnaker er noe bygda trenger og pr. i dag må det bompenger til for å finansiere dette. Så da kan vi jo si ja til bompenger på ny vei. Eller kommer det en ny pakke fra regjeringen som vil finansiere alle nye veier uten bompenger? Ja, nei delvis U (enig)??

«Høyhus i sentrum er OK»: Dette er nok et spørsmål med et enkelt svar. Høyhus er bygg over 12 etasjer. Det kan vær litt i meste laget i Jevnaker sentrum. Så der kan vi kanskje si tja nei er vel riktig å svare ...? Men i bygda vår er det planer om et signalbygg på 10 etasjer.

Hvis velgerne tenker høyhus som det, så er det en litt annen vurdering, for det synes vi er spennende tanker. Men hvor i sentrum er en helt annen vurdering. For enkelte steder i sentrum har vi bestemt at det skal være et gammelt preg over bebyggelsen og der skal vi ikke ha «høyhus». Ja, nei delvis U (enig)??

Dette betyr at hvis vi hadde lagt inn noen svar på denne valgomaten ville dere som velgere tro at dere var enige, uenige, delvis uenig eller enig med oss i SV, uten at dere kanskje var det. Vi mener at en slik valgomat ikke er representativ for den politikken som alle partier i distriktet fører. Dette minner mer om et leketøy for journalister som ikke «har tid» til å ta politikken på alvor.

Vi Jevnaker SV mener at det politiske bildet blir skadelidende av slike «enkle» løsninger. Vi er bekymret for hvordan politikere blir behandlet og fremvist i mediene. Media har en viktig rolle med å være med og underbygge demokratiet og også det politiske miljøet.

Jeg blir derfor meget forundret når redaktøren i Ringerikes Blad i et «motangrep» mot ordførerkandidat Dag Erik Henaug, og lurer på om: om politikerne evner å ta stilling til enkle og konkrete påstander.

Kan virkelig en ansvarlig redaktør i en lokalavis gå ut og sette spørsmålstegn ved lokalpolitikerens evner? Hva vil slike påstander gjøre med velgernes tillit til demokrati og politikk?