Ruth fra Hole: – Jeg stemmer ikke i valget fordi alt er bare rot!

Mange velger å ikke stemme under valget, mens andre er svært engasjerte i lokale saker. Sjekk hva folk i Hole, Ringerike og Jevnaker sa til Ringerikes Blad da vi tok tempen blant folk.