Ringerikes Blad lodder stemningen på flere valgvaker.