Valgoppslutningen i Norge ha sunket jevnt og trutt de siste ti-årene. Også i Hole kommune. Thorgunn Alexander sier at vi har en plikt til å stemme og syns at alle burde komme seg opp av sofaen.