Navn: Cedrik Skjerven

Alder: 18 år

Parti: Høyre

Hvilken politikk går du til valg på?

Jeg står for de unge, og vil representere de unge på en god og fornuftig måte. Skole er også et veldig viktig tema. Det er noen av hovedpunktene.

Samtidig ønsker jeg videre utredning av veien vi snart skal få, E16, men også Ringeriksbanen.

Hva er dine hjertesaker?

Det er infrastruktur og skole. Da sikter jeg spesielt til det som er veldig aktuelt nå, nemlig Ringeriksbanen og nye E16.

I tillegg er det flott at fylket har vedtatt bygging av en ny Ringerike Videregående skole i 2017.

Hvorfor er det viktig at unge stiller til valg?

Jeg synes det er viktig fordi det er ikke bare de eldre som skal bestemme. De unge skal også ha noe å si. De som er eldre vet ikke hvordan det er å være ung nå, og hva de unge tenker på og bryr seg om. Derfor er det viktig at det også er noen som kan representere de unge.

Det er ikke bare jeg som stiller som ung kandidat på våre lister. Vi har også Magnus Fredriksen (20) på listen til Høyre.

Hva vil forandre seg dersom du blir valgt, og hvilke tiltak skal skape endringen?

Det er vanskelig å si hva som kan forandre seg om jeg som enkeltperson blir valgt. Jeg kan bruke mine meninger i kommunestyret til å bidra til at samfunnet generelt skal bli bedre.

Jeg vil blant annet at skolene skal rustes opp. Det er gjort mange undersøkelser som understreker at det er lønnsomt med én stor skole, istedenfor flere småskoler, slik vi har mange av i distriktet. Vik og Røyse er gamle skoler med eldre utstyr. En stor skole kunne tilbudt elevene et bedre skolemiljø enn hva de har i dag.

Hvordan ser Hole ut om 20, 30 eller 50 år?

Det er vanskelig å se for seg nå, men det vil nok være preget av å være nærmere Oslo med ny vei og bane. Det kommer nok til å bli en større kommune med stor tilflytning. Mange ønsker å bo sentralt uten å bo i byen. Det kommer nok til å være en mer utpreget forstadsby. Vi må sørge for tilstrekkelig utbygging, samtidig som vi passer på naturen, som gjør Hole til en så fin kommune.

Hvorfor er det viktig at unge bruker stemmeretten?

Fordi de kan være med på påvirke hva som skjer i nærmiljøet, i hvert fall nå som det er kommunevalg. Det er viktig å gjøre stemming til en trend, slik at de som ikke benytter seg av stemmeretten nå, ikke forblir sofavelgere.

400 stiller til valg

Ringerikes Blad presenterer alle som står på liste ved høstens kommunevalg.

Sjekk hvem du kan stemme på din kommune her:

Disse 233 stiller til valg i Ringerike

Disse 74 sanker stemmer i Jevnaker

Dette er de 93 kandidatene i Hole

 

Kandidater for Hole Høyre

1. Per R. Berger

2. Elisabeth Klever

3. Trine Solheim

4. Per Chr. Gomnæs

5. Kristin Remme

6. Christopher Amundsen Wand

7. Maria Thunshelle

8. Tore Solheim

9. Frederik W. Skarstein

10. Cedrik Skjerven