Kirkevalget blir avholdt den 13. og 14. september. Mange har nok vært uvitende om dette før stemmeseddelen plutselig lå i postkassa for en drøy måned siden.

LES OGSÅ: Er du også førstegangsvelger? Sjekk her!

Hva er et kirkevalg?

Fortsatt lurer flertallet av unge på hva man egentlig stemmer for.

Ingvild Hylland Kristoffersen fra Hønefoss forklarer:

– Ved kirkevalget skal det velges både menighetsråd og bispedømmeråd. Menighetsrådet er de som styrer det som skjer i menigheten der du bor, mens bispedømmet styrer på et større plan. I år er det to kandidatlister å velge mellom i valget på bispedømmeråd.

– Den ene er nominasjonskomiteens liste. Den er blitt til ved at menighetene har foreslått kandidater som deretter har blitt satt sammen av en nominasjonskomite, ut ifra kjønn, alder, geografi og standpunkt på ulike aktuelle kirkelige spørsmål.

– Den andre kandidatlisten er fra Åpen folkekirke. De vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen og inkluderende kirke for alle, i tillegg til å jobbe for at likekjønnede par også skal få gifte seg i kirken, forteller hun.

Fokus på barne- og ungdomsarbeid

20-åringen har allerede tilbakelagt to år i menighetsrådet i Haug sokn.

Hun opplyser at oppgavene til menighetsrådet er å styre det som skjer av kirkelige aktiviteter og arrangementer i soknet.

Foran valget er det altså bispedømmene og menighetsrådene rundt om i landet som er i fokus. For Ingvilds del er det menighetsrådet i Haug som gjelder.

– Jeg har vokst opp i Haug menighet selv og vært med i forskjellige kirkeklubber der. Jeg vil være med å påvirke det som skjer i kirken der jeg kommer fra, og spesielt barne- og ungdomsarbeidet brenner jeg for.

Etter mange år i Ten Sing har hun selv sett hvor viktig et kristent fellesskap for ungdom kan være.

– Jeg vil få fram at kirken er et sted for de unge, og at man bør satse stort på barne- og ungdomsarbeid.

En åpen kirke

Her mener Kristoffersen at hennes egen alder utgjør en stor fordel.

– Jeg tror at bare ved å være ung i kirken, så er jeg en god ressurs. Jeg kan være en stemme for andre unge, og i tillegg kunne bidra med å se ting på en ny og annerledes måte.

Ifølge Ingvild må Den norske kirke framheve sin inkluderende side for å ha større innflytelse framover.

– Jeg tror vi kommer langt bare ved å vise at kirken er et sted for alle. Dit har vi dessverre ikke kommet helt enda, men det kan alle være med på å endre ved kirkevalget.

– I framtidens Norge ser jeg for meg kirken som sentral og et sted som er åpent for alle, uansett alder, kjønn og legning.

Avslutningsvis ber hun alle kirkens medlemmer om å bruke stemmeretten.

LES OGSÅ: Blogg: Velgerhjelpen