For å sparke i gang #førstegangsvelger inviterte jeg Benjamin over på kaffe, så vi kunne teste ut Ringerikes Blads Velgerhjelp. Den består av 26 spørsmål relevante for din kommune, enten om det er Hole, Ringerike eller Jevnaker. Underveis forteller den også hvilke partier som er enige med deg i de forskjellige spørsmålene. Her var alt fra SFO til eldreomsorg dekket, der kanskje ikke alt var like interessant for unge. 

Etter testen satt vi igjen med noen spørsmål. Vi visste rett og slett ikke hva det ville innebære om for eksempel fylkeskommunen blir avviklet, eller om vi mener at bøndene får for mye økonomisk støtte. 

For hvor mange jobber egentlig i Ringerikes rådhus? Vi har i alle fall ingen anelse. 

Men vi gjorde så godt vi kunne og diskuterte oss igjennom alle 26, samme hvor lite berørte vi følte oss av spørsmålene. For samme hvilket tema, er vi to personer som alltid for presset ut en mening (forhåpentlig velbegrunnet). Og vi klarte å diskutere oss frem til et felles ståsted. 

Vi savnet spørsmål som var rettet til ungdom. Det er for all del viktig med eldreomsorg og eiendomsskatt, men det er vel ikke de sakene som engasjerer ungdom mest? Vi vil at flest mulig førstegangsvelgere skal stemme, så hvor er spørsmål om studentboliger, skjenketider og kollektivtrafikk. 

Ett av spørsmålene foreslo daglig fysisk aktivitet i grunnskolen, og vi fikk nostalgiske minner om FysAk-timer fra ungdomsskolen. Vi synes aktivitet er vel og bra, men endte opp med å heller endre faget gym. I stedet for å være fokusert på prestasjon, skulle vi heller sett at gym handlet om å få alle i aktivitet. Men det var ikke dette spørsmålet tok opp, og svarte ja til mer aktivitet.

Dermed var vi enige med alle partiene unntatt FrP og Rødt. 

På spørsmålet om det burde åpnes for flere private grunnskoler sporet diskusjonen av til å kritisere de eksisterende privatskolene. Men vi var redde for at flere private skoler ville føre til en uønsket klassedeling. Vi svarte dermed nei, og var enige med Ap, SV, MDG og Rødt. 

Det var kun FrP som sto for å øremerke tilskudd til eldreomsorgen. Noe vi tror kommunen blir nødt til etter hvert som eldrebølgen banker på døra, faller ned trappa og sklir på isen. Dersom du skulle lure på hva øremerke betyr, så er det definert som «reservere midler for et bestemt formål».

Når det kommer til finansiering av ny E16, synes vi bompenger er en lur løsning. I tillegg så synes vi ikke det er uhørt at de som bruker veien er med på å finansiere den. Det var FrP uenig i, men heldigvis var resten med. 

«Er arbeidsplasser viktigere enn miljø?» Miljø er for all del viktig, men i nærområdet ser vi heller at folk er i arbeid. Vi svarte ja, og var enige med Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet. 

Noe som har engasjert mange i lang tid er søndagsåpne butikker. Søndager er ikke så hellige som det det en gang var. Det er ikke lenger like tabu å skulle klippe gresset på hviledagen. Dessuten ville søndagsåpne butikker muligens gjort at flere unge kunne fått deltidsarbeid. Vi svarte ja, og ble dermed enige med Høyre og FrP.

Slik ble vårt resultat.

Selv etter to timer med diskusjon av testen, har vi fortsatt ubesvarte spørsmål. Hvorfor slå sammen kommuner? Hva innebærer aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere? Hvor mange flyktninger burde vi egentlig ta imot neste år? Hvor bruker vi egentlig på den nye kirken?