– Utsikten fremover ser veldig bra ut. Vi får nå Ringeriksbanen og ny vei. Det er positivt for befolkningsvekst, og jeg tror flere folk vil trives. Ringerike Arbeiderparti og AUF skal jobbe hardt for at det skal bli en god kommune å bo i, både for småbarnsfamilier og næringsdrivende. I tillegg ønsker vi å bevare Petersøya som et grønt friluftsområde. Vi skal stå på for å klare dette.

De siste timene frem mot avgjørelsen har vært spenningsfylte for Jim.

– Det har vært spenning i kroppen hele dagen, med tanke på valgresultatet. Foreløpig er magefølelsen god, med prosentpoengene på vei oppover!

I tillegg til eget kandidatur til kommunevalget, viser Warp til flere unge representanter fra ungdomspartiet som kan være med og tale ungdommens sak.

– Til kommunestyret har vi gode kandidater i Ragnhild Lilleeng og Oda Lien, forteller han.

Også Jim er tippet en plass i kommunestyret ifølge siste meningsmåling. Han fortsetter:

– Det er ungdommer som skal føre kommunen fremover, og det er veldig viktig at de unge engasjerer seg i politikken. 

Han mener at valgkampen har vært en god oppkjøring for både ungdomsparti og moderparti.

– Vi har brukt tida frem mot valget på å snakke med folket i Ringerike kommune, og gitt det budskapet som vår politikk står for. Blant annet at skolen ikke blir privatisert, men forblir et offentlig tilbud som alle har råd til.