Etter en valgkamp med politiske budskap på rekke og rad, kan vi forledes til å tro at den viktigste tiden i en politikers liv er de fire siste ukene før valget.

Det er da politikken skal skinne i alle regnbuens farger. Det er da vi velgere skal skille høyre fra venstre, rødt fra blått, grønt fra gult, og ja fra nei. Det er da vi skal stå i kø for å spørre politikerne om hva de kan gjøre best innen eldreomsorg, skole, barnehage, oppvekst, kulturen og hølet i gata.

LES OGSÅ: Valgansvarlig i Ringerike: – Skremt over lav valgdeltakelse

– Hvor er de mellom valgkampene?

Så feil kan vi ta. Og så feil tyder det på at mange politikere tar. For hvor er flesteparten av de folkevalgte i tiden mellom valgkampene? Noen av dere som allerede har sittet i styre og stell en periode eller to, har vi ikke hørt noe fra i det offentlige rom.

Hvordan kan vi da stole på at dere engasjerer dere i det som er viktig for folk flest?

Nei, dere – det er nå det begynnere. Det er fra nå og fram til neste valg dere politikere skal vise oss hva dere duger til. Det er et uttrykk som heter «Show, don´t tell». Det dere forteller om på Søndre torg, Nesbakken eller Vik torg – eller alle mulige andre steder de siste ukene før valget, blir gjerne som ord til steingrunn – eller i vannfontene og brostein, for den saks skyld.

Vi hører hva dere sier, men det blir liksom bare ord.

– Må vise dere fortjent

Folk er ikke dumme. Velgere er ikke dumme. Vis dem hva dere vil og gjør, ikke bare fortell dem det. Vis dere i debatter, ta standpunkt, ta feil (!) – og kom med nye løsninger når dere har tenkt dere om eller innhentet flere opplysninger. Vis at dere er mennesker, og vis først og fremst at dere fortjener den plassen dere er satt til å fylle.

Vi spurte på gata: – Hvorfor stemte du ikke?

Denne uka fokuserer vi på valgdeltakelse her i avisen, og spørsmålet er om vi ikke her er ved kjernen av det som er den store utfordringen i vårt demokratiske system.

Litt store ord nå, men ikke større enn at de kan forstås:

Hele vårt styresystem er bygd på at vi velgere tar en beslutning – en beslutning som kommer som følge av en vurdering, først og fremst av det bestående. Det er slutt på tider da vi stemte av gammel vane, eller fordi mor og far stemte sånn eller sånn. Folk vil tenke sjæl, og de vil ha noe konkret å forholde seg.

Avgørelser på bakrommet

I tillegg ønsker velgere å bli tatt på alvor. De vil vite hva stemmen deres brukes til. Det vi ser både lokalt og ikke minst i hovedstaden akkurat nå, er en effektiv demper på valglysten; at små partier tvinger til seg urimelig stor makt.

At relativt små partier blir sittende med helt sentrale posisjoner, blir for de aller fleste helt feil. Og argumentene for å avgi stemme blir i beste fall ganske fjerne, i verste fall totalt fraværende. Ja, for sammensetningen i styre og stell bestemmes jo likevel på de berømmelige bakrommene...

I kommende fireårsperiode skal det tas viktige avgjørelser i en region i vekst. Da kreves det at alle meningsberettigede kommer på banen.

Øyvind Lien

Nyhetsredaktør i Ringerikes Blad