Hole kommune står foran store økonomiske utfordringer, og det må kuttes i kommunebudsjettet.

Disse kuttene vil gå utover eldreomsorgen, skolene, helse og kulturtilbudene i Hole kommune. SV Hole er det eneste partiet i Hole som tar et klart standpunkt i spørsmålet om eiendomsskatt

Kommunen kan selv bestemme nivå og regler for eiendomsskatt innenfor visse grenser. Dersom vi legger opp til en forsiktig beskatning som innebærer ca 3.300 i året for en enebolig på 120 kvadratmeter, vil det gi kommunen en inntekt på 8-9 millioner.

Det er omtrent halvparten av innsparingene på 20 millioner som vi står overfor i 2016.

Vi tror dette er et beløp de fleste gledelig betaler for at vi skal beholde barnehager og skoler med tilstrekkelig bemanning, gi et variert kulturtilbud og en verdig omsorg til eldre og svake grupper.

Jevnaker kommune er blant de 355 kommunene som har eiendomsskatt og regner med å få inn 8,5 millioner til gode fellestiltak for innbyggerne. Det er ingen grunn til at Hole skal stille seg sammen de 73 kommunen som ikke tar denne inntektsmulighetene i bruk.

Hole SV mener spørsmålet om eiendomsskatt er blant de viktigste sakene i Hole ved kommunevalget. Ønsker vi fire år med budsjettkutt og risikere å havne i Robek-registeret der Fylkesmannen skal vurdere alle investeringer?

Eller skal vi bidra med noen tusenlapper i eiendomsskatt hver og opprettholde hovedtrekkene i kommunens tilbud?

For Hole SV er valget enkelt. Bare SV står for denne solidaritetslinja i Hole. Godt valg.