I Ringerikes Blad 25.8 skriver Høyre i et leserinnlegg at Solidaritetslista (Sol) er i mot nytt sykehjem og ny skole på Eikli

Bakgrunnen for uttalelsen var at Sol sine representanter i nettmøtet med Ringerikes Blad 20.8 sa at vi ikke hadde det så travelt med å komme ut av Robek: Og, ja Høyre. Dere har delvis rett.

Selvsagt ser også Sol behovet for ny skole og nytt sykehjem. Langvarig nedprioritering av vedlikehold i de åtte årene Høyre har hatt grep om roret har satt sine spor, og et akselererende vedlikeholdsetterslep gjør at det i mange tilfeller er mer kostnadsbesparende med nybygg enn rehabilitering.

Men i stedet for å ha fokus på fasaden er Sol opptatt av innholdet.

Hva hjelper det med et flott og nytt sykehjem hvis vi ikke har råd til pleiere?

Hva hjelper det med en ny fin skole hvis vi ikke har råd til lærere og læremidler?

I stedet for å ha fokus på å bygge monumentalbygninger over egen storhet er Sol opptatt av å gi gode og trygge tjenester til kommunens innbyggere.

Vi kan ikke bruke mer penger enn det vi har.

Derfor gjelder det å bruke de pengene vi har på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Vi tror at Høyres ønske om lånefinansiere store investeringer som nytt sykehjem og skole på Eikeli i håp om å lokke til seg flere innbyggere som så skal bidra til at vi har råd til å betale kjøpefesten med sine skattepenger er en dårlig ide. For tenk om ikke alle de rike "onklene" kommer strømmende? Hvem sitter da igjen med regninga?

Solidaritetslista ønsker seg også flere innbyggere.

Vi mener at ved å tilby trygge barnehager, gode skoler og en verdig eldreomsorg vil vi gjøre oss mer attraktive, og at vi så på sikt vil ha en økonomi som forsvarer de store investeringene som blir nødvendig. 

Solidaritetslista ønsker å føre en ansvarlig økonomisk politikk.

Vi tror at det å starte en storstilt investeringsfest med lånte penger er oppskriften på hvordan vi tar svingdøra ut og inn av Robek.