Forrige kommunestyremøte fulgte jeg fra galleriet. Og da jeg satt der og så ut over salen var det en ting som slo meg: For et månelandskap.

Misforstå meg rett. Det var verken dødt eller øde. Kommunestyremøtene på Ringerike er til dels ganske livlige.

Men sett sånn litt fra oven fremsto kommunestyre som en forsamling med mer eller mindre gråhårede menn med måne.

Er det ikke et tankekors at Ringerike blir styrt av en så ensartet gruppe?

Er det ikke betenkelig at av de 10 listene som stiller til valg på Ringerike, så er det bare Solidaritetslista som har en kvinne som listetopp?

LES OGSÅ: Susanne Kaluza ber deg krysse fram kvinnene

De største og viktigste områdene i kommunesektoren er oppvekst og helse og omsorg. Barn og unge, syke og gamle. Dette er områder som tradisjonelt sett har vært kvinners ansvarsområder i samfunnet.

Men å styre disse områdene, ta prioriteringene og de viktige avgjørelsene har vi i Ringerike overlatt til en forsamling som hovedsakelig består av gråhårede menn med måne. Man trenger ikke være kvinnesakskvinne for å føle at det er noe som skurrer.

Hvordan hadde det vært med voksentettheten i barnehagene og grunnbemanningen på sykehjemmene hvis det var flere kvinner som var med å bestemte?

Hadde det blitt flertall for å busse skolebarn over lengre avstander i stedet for å la de gå på skoler i nærmiljøet hvis det hadde vært flertall av kvinner i forsamlingen?

Hadde det vært viktigere med økonomisk handlefrihet enn verdig eldreomsorg hvis det var kvinner som styrte?

Flere har oppfordret til å stemme frem kvinner ved dette valget ved å gi de en ekstra stemme i form av et kryss. En utmerket idé.

En enda bedre idé er å legge Solidaritetslistas valgseddel i stemmeurna.

Vi har tre kvinner på de tre første plassene, - og et program som har fokus på de viktige verdiene.

400 stiller til valg

Ringerikes Blad presenterer alle som står på liste ved høstens kommunevalg.

Sjekk hvem du kan stemme på din kommune her:

Disse 233 stiller til valg i Ringerike

Disse 74 sanker stemmer i Jevnaker

Dette er de 93 kandidatene i Hole